En slik kniv brukes til å lemleste kvinners kjønnsorgan. (Foto: Kambou Sia, AFP/NTB scanpix)

Ny hjelp til kjønnslemlestede kvinner

Kirurger har funnet en metode for å rekonstruere klitoris.

Fakta om omskjæring av jenter

Verdens helseorganisasjon (WHO) beskriver fire metoder for kjønnslemlestelse av kvinner.
1. Fjerning av klitoris, helt eller delvis. Denne metoden er mest utbredt og har flere lokale variasjoner.
2. Eksisjon, hvor klitoris og de indre kjønnsleppene helt eller delvis fjernes.
3. Mest omfattende er fjerning av ytre og indre kjønnslepper, ofte også klitoris, og gjensying av skjedeåpningen (infibulasjon) slik at bare urin og menstruasjonsblod kan passere. Gjensyingen må gjøres om igjen når kvinnen gifter seg, og når hun skal føde. Om lag 20 prosent av kvinner som omskjæres, blir utsatt for dette, de fleste i Somalia, nord i Sudan og i Djibouti, men også andre steder.
4. Andre inngrep forekommer: Gjennomhulling, kutting, riving, brenning av klitoris, skraping av området rundt skjedeåpningen, skjæring i vagina og sviende urter for å øke blødning eller minske skjedeåpningen.
(Kilde: Verdens helseorganisasjon WHO, NTB)

Behandlingen er relativt ukjent i Skandinavia. I Sverige ble den aller første klitorisrekonstruksjonen nylig gjennomført av Hannes Sigurjónsson ved Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Etter å ha studert denne typen rekonstruksjon i Amsterdam, gjennomførte legen en vellykket operasjon i Sverige. Ytterligere tre kvinner står nå på venteliste.

Les også: Hvert år risikerer tre millioner jenter denne skjebnen

Klitoris ligger skjult

Selv om man er blitt omskåret, er ikke hele klitoris fjernet – dette er et langt organ. Under en rekonstruksjon blir den delen som ligger skjult bak underlivsbenet, løftet frem for å skape en ny klitoris.

Det eksisterer begrensede studier på rekonstruksjonen, men tall viser at 98 prosent opplever mindre smerte etter operasjonen. Metoden reduserer ikke bare smerte, den kan også øke muligheten til å oppnå orgasme og bidra til at kvinner kan ta tilbake makten over sin egen seksualitet.

– De kjenner seg hele. De kjenner seg gjenopprettet, sier Sigurjónsson til Vetenskapsradioen i Sverige.

Ikke et tilbud i Norge

I Norge anslås det at 20 000 jenter og kvinner er kjønnslemlestet i ulik grad. Kvinner som er blitt utsatt for infibulasjon (se faktaboks), får tilbud om et inngrep som åpner skjedeåpningen – defibulasjon. Dette kan begrense plager og forebygge fremtidige komplikasjoner, spesielt i forbindelse med fødsel.

Dette er likevel ikke det samme som rekonstruksjon av klitoris, og norske kvinner må ta turen til utlandet hvis de ønsker operasjon.

Les også: Safia, ridder av første klasse

Tynt faktagrunnlag

– Det finnes få gode oppfølgingsstudier av de kvinnene som har gjennomgåttt denne rekonstruksjonen, sier Ragnhild Elise Johansen ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Dette er blant annet fordi det er vanskelig å få tak i kvinnene for etterkontroll og oppfølging.

Johansen tror norske helsemyndigheter er avventende til å innføre operasjonen på grunn av manglende dokumentasjon på effekten av rekonstruksjonen.

– WHO har planer om en større studie, sier Johansen. Resultatet av denne kan ha effekt på hvorvidt Norge vil tilby rekonstruksjon i fremtiden.

Siri Vangen er leder for Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse. Hun sier at det er liten etterspørsel etter klitorisrekonstruksjon blant kvinner i Norge. – Denne saken har ikke vært ordentlig debattert her til lands, sier Vangen.

Powered by Labrador CMS