En notis fra NTNU - les mer.

Tirsdag 4. februar mottar forsker Ulrik Wisløff pris for sin forskning på trening som hjertemedisin.

Hjerteforskningsprisen til Ulrik Wisløff

Ulrik Wisløff mottar Hjerteforskningsprisen til Nasjonalforeningen for folkehelsen for sin forskning på trening som hjertemedisin. Prisen deles ut av Kong Harald tirsdag 4. februar på det norske teateret i Oslo.

Han er blant annet kjent for å ha dokumentert at intensiv intervalltrening både er trygt og svært effektivt for pasienter med livsstilssykdommer som hjertesvikt, hjerteinfarkt, diabetes og fedme. Wisløff har også utviklet helseinnovasjonsverktøy som Kondiskalkulatoren og Personlig Aktivitets-Intelligens (PAI).

Senere i år starter verdens største randomiserte treningsstudie, NorEx, hvor Wisløff er en av prosjektlederne.

Allsidig treningsforskning

Ulrik Wisløff ble professor ved NTNU i 2008 og bygget opp Cardiac Exercise Research Group, som i dag har mer enn 50 ansatte. Mellom 2011 og 2019 hadde CERG status som K. G. Jebsen-senter for medisinsk forskning.

Forskningen omfatter alt fra dyreforsøk til kliniske treningsstudier og epidemiologiske studier med utgangspunkt i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Wisløff har tatt initiativ til store internasjonale treningsstudier, og han har bidratt til å opprette Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin ved St. Olavs hospital.

I løpet av forskningskarrieren har NTNU-professoren så langt publisert mer enn 300 forskningsartikler og mottatt langt over 300 millioner kroner i forskningsmidler. Han har veiledet cirka 40 doktorgradsstipendiater og mer enn 20 postdoktorstipendiater.

Les mer om prisen på Gemini.no

Powered by Labrador CMS