Denne artikkelen er produsert og finansiert av NTNU - les mer.

Et kort kurs kan være nok til å gi folk større stå-på-vilje. Det kan være det som trengs for å sette i gang.

Tiltaksløs? Det kan finnes håp

En ny metode for å gi folk mer stå-på-vilje lover godt.

Gidder du bare ikke? Skulle du gjerne ha trent mer eller lært et nytt språk eller tatt mer utdanning? Men det er litt for mye tiltak?

Da trenger du antakelig mer stå-på-vilje og tro på at du får til ting. En fersk pilotstudie vekker håp. Mer forskning vil vise om den nye metoden kan bidra til å hjelpe flere.

– Vi har utviklet en metode som kan hjelpe folk til å få større stå-på-vilje og følelse av at de kan greie å gjennomføre målene sine, sier professor Hermundur Sigmundsson ved Institutt for psykologi på NTNU.

Det handler om å vekke det skjulte potensialet som bor i oss.

Professor Hermundur Sigmundsson har i flere år jobbet med å finne ut hva som får folk til å prestere på høyt nivå og hvordan de øker sine prestasjoner.

Mye må på plass for å lykkes

Sigmundsson har i flere år jobbet med å finne ut hva som får folk til å prestere på høyt nivå og hvordan de øker sine prestasjoner. Her er det mange forskjellige faktorer som spiller inn.

Lidenskap er viktig. Det å virkelig brenne for noe. Innstillingen gjør så klart en forskjell. Det gjelder å ha troen på at du skal greie noe du setter deg som mål. Det vil si tro på vekst. Har du det ellers bra, øker også sjansen for å lykkes med en oppgave.

Men stå-på-viljen kan avgjøre om du i det hele tatt kommer i gang eller gjennomfører.

– Dette får jeg til

38 norske studenter deltok i et pilotforsøk som Sigmundsson utførte i samarbeid med vitenskapelig assistent Håvard Hauge.

  • Forskerne ga først studentene et spørreskjema for å se hvor bra de gjorde på flere ulike faktorer som skal til for å lykkes. Skjemaet skulle også avdekke hvor bra studentene hadde det med seg selv.
  • Så gjennomførte studentene et nettbasert kurs kalt I CAN på 35 til 40 minutter.
  • Senere fylte studentene ut spørreskjemaet igjen for å se om noe hadde endret seg.

Forskerne så en tydelig endring i stå-på-viljen etterpå. 

– Det er egentlig utrolig at vi kan forandre troen på 35–40 minutter, sier Sigmundsson.

Hovedtrekk i kurset I CAN

Dette er hovedpunktene som studentene gikk gjennom i løpet av den korte seansen.

  1. Hjernestrukturen og evnen vi har til å utvikle hjernen er grunnlaget for læring og utvikling.
  2. Innsats og langvarig dedikasjon til oppgaven er viktig for å få bedre ferdigheter og kunnskaper, og dermed for å bli en ekspert.
  3. Du må ha den rette innstillingen. Det nytter ikke å utsette innsatsen. Du må innse at mer trening er nødvendig for å utvikle deg.
  4. For å stå på over lengre tid, trengs lidenskap. Du må brenne for det du ønsker å bli god til. Derfor blir studentene oppfordret til å bruke tid på det de liker for å utvikle en slik lidenskap.
  5. Deltakerne oppfordres til å reflektere over læringsopplevelsen ved å se for seg at de gir skriftlige råd til en medstudent som strever med et vanskelig emne.
  6. Studentene får også et par konkrete eksempler på hvordan folk ved hjelp av øvelse (fokusert trening) har greid å utvikle hjernen og oppnå fremragende resultater.

Skaper en følelse av at «jeg kan»

For andre faktorer var det bare mindre, om noen, endring. Men viljen til å gjøre en innsats ble altså bedre.

– Vi forsøker å skape en følelse av at «jeg kan», at dette får de jammen til. Vi vil også utstyre studentene med strategier som hjelper dem med å fremkalle denne følelsen når de senere kommer opp i situasjoner der de trenger den, sier Sigmundsson.

Det å fremkalle denne følelsen igjen og igjen kan i seg selv styrke nettverkene i hjernen som trengs for å få større stå-på-vilje over tid.

Større tro øker sjansen for å finne en lidenskap

– Når du får større tro på at du virkelig får til noe og er villig til å gjøre den nødvendige innsatsen, kan dette øke sjansen for at du tar på deg nye utfordringer. Det kan øke motet ditt og gi flere muligheter for å finne det du brenner for, og deretter utvikle denne lidenskapen, sier Sigmundsson.

Deltakerne lærer at det er viktig med egen innsats og øvelse for å lykkes. 

Annen forskning slår fast at målrettet øvelse er en nøkkelfaktor for å greie noe. Altså at du trener på akkurat det du vil bli god til.

Joda. Du kan komme i gang.

Bidrar til å utjevne forskjeller

Når ungdommer får hjelp til å få troen på at de skal lykkes, at de faktisk greier det, gjør de det ofte også bedre på skolen. Det viser andre studier. 

Det gjelder spesielt elever som kommer fra miljøer med såkalt «lavere sosioøkonomisk status», altså lav inntekt eller jobber uten høy prestisje.

For eksempel viser en studie fra videregående skole i Uganda at spesielt jenter har godt av å ha kvinnelige rollemodeller. Disse rollemodellene viser at det faktisk er mulig å oppnå noe vanskelig. Dette kan både bidra til å minske akademiske kjønnsforskjeller og hjelpe elevene som sliter mest faglig.

Som å slå på bryter

– Vi kan si at det er som å slå på en bryter når mennesker utvikler større tro, sier Sigmundsson.

Kurset og resultatet støtter tidligere studier. De har vist effekt av kortvarig tiltak.

Nå er jo dette pilotprosjektet lovende, men forskerne må likevel vite mer.

De er derfor i ferd med å gjennomføre kurset I CAN i langt større skala, denne gang på nærmere 1.000 ungdommer i 10. klasse. Her er ikke resultatene klare ennå.

Referanse:

Hermundur Sigmundsson og Håvard Hauge: I CAN Intervention to Increase Grit and Self-Efficacy: A Pilot Study. Brain Sciences, 2024. Doi.org/10.3390/brainsci14010033

David S. Yeager mfl.: A national experiment reveals where a growth mindset improves achievement. Nature, 2019. 

Powered by Labrador CMS