Tidligere studier har vist at BCG-vaksinen har gitt beskyttelse mot ikke bare tuberkulosebakterien, men også andre infeksjoner.

Forskere ser på sammenheng mellom tuberkulose­vaksine og lavere korona­dødelighet

En ny studie viser en sammenheng mellom land som har obligatorisk tuberkulosevaksinering, og land med lavere dødelighet av covid-19.

Studien er ikke fagfellevurdert, og resultatene bør ikke tillegges stor vekt. Men i seks land foregår det nå tester på helsearbeidere og eldre for å se om BCG-vaksinen kan gi en grad av beskyttelse mot koronaviruset, skriver nyhetsbyrået Bloomberg.

Testene foregår i Nederland, Australia, Danmark, Tyskland, Storbritannia og USA.

Tidligere studier har vist at BCG-vaksinen har gitt beskyttelse mot ikke bare tuberkulosebakterien, men også andre infeksjoner.

Gonzalo Otazu ved New York Institute of Technology, som leder studien, begynte på analysen etter å ha lagt merke til de lave dødstallene i Japan. De fant en sterk korrelasjon mellom land med obligatorisk BCG-vaksine, som Japan og Sør-Korea, og lave smittetall og virusdødsfall.

I Norge var BCG-vaksine påbudt fram til 1995, og den var i vaksinasjonsprogrammet for ungdommer fram til 2009. Den var frivillig og ble gitt til ungdommer mellom 12 og 14 år. På grunn av svært lav forekomst er ikke vaksinen lenger et allment tilbud.

Ettersom en koronavaksine trolig er minst ett år unna, er det fornuftig å se på om BCG-vaksinen kan gi beskyttelse mot covid-19, ifølge Eleanor Fish, professor i immunologi ved University of Toronto. Men hun advarer også mot å trekke slutninger før studien er fagfellevurdert og publisert i et medisinsk tidsskrift.

– Jeg ville sett på resultatene fra studien med stor forsiktighet, sier Fish.

Arbeidet med studien pågår fortsatt, og Otazu jobber nå med en ny versjon.

Powered by Labrador CMS