Forskere ved Norut har analysert Klimavalg 2013-kampanjen. (Logo: Klimavalg 2013)

Hvor vellykket var Klimavalg 2013-kampanjen?

Hundre svært ulike organisasjoner gikk sammen om å gjøre kampen mot klimaendringer til den viktigste valgkampsaken foran Stortingsvalget 2013. Hvor grønne er egentlig disse organisasjonene? En forskergruppe har analysert kampanjen Klimavalg 2013.

Kampanjen Klimavalg 2013 samlet seg om seks politiske krav. En ny vitenskapelig artikkel undersøker hva som kjennetegnet organisasjonene og diskuterer deres formål og identitet i forhold til de politiske kravene.

Kirker og kristne organisasjoner spilte en stor rolle i Klimavalg 2013 og utgjorde over en fjerdedel av de 101 deltakerne. Aktører fra det kirkelige nettverket for skaperverk og bærekraft var blant initiativtakerne til kampanjen. Kampanjen oppnådde dessuten støtte fra kristne organisasjoner som tidligere hadde vært lite aktive i denne typen saker, som de store lekmanns- og misjonsorganisasjonene.  

Analysen viser at selv om et svært bredt utvalg av organisasjoner deltok i kampanjen, så var engasjementet relativt svakt. Bare få av organisasjonene begrunnet deltakelsen i kampanjen med oppslutning om alle de seks politiske målene.

Den tverrfaglige forskergruppen som står bak artikkelen, tolker dette som uttrykk for at klimasaken i stor grad kan oppfattes som et valensspørsmål. Dette er en type spørsmål hvor en ofte er enig om standpunkt og mål, men uenig om hvilke midler en skal bruke for å nå målet eller hvilke midler som skal prioriteres.

Powered by Labrador CMS