Olje, energi og likestilling?

Olje- og energisektoren ønsker å undersøke vilkårene for likestilling i egne bedrifter. I høst gjennomfører Norut Samfunn spørreundersøkelser i bedriftene.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge kvinners og menns representasjon og innflytelse i olje- og energisektoren. Forskerne skal blant annet finne fordelingen av kvinner og menn, og analysere bedrifter som har lykkes i å få fram kvinner i lederstillinger.

Bedrifter og ledere gir svar

Undersøkelsen vil blant annet foregå via spørreskjema som stilles til nærmere 670 olje- og energibedrifter. Bedriftene får spørsmål om blant annet fordeling av kvinner og menn på ledernivå, samt styresammensetning og hva som er gjort for å øke kvinneandelen i lederstillinger.

En annen del av undersøkelsen er rettet mot samtlige ledere i de samme bedriftene. Disse skal blant annet svare på spørsmål om i hvilken grad de opplever å ha innflytelse, og de skal vurdere sin egen lederrolle. Deretter sammenholdes dette med spørreskjemaene fra bedriftene.

Vil lage handlingsplaner

Analysene fra forskningsprosjektet skal gi svar på hvor vidt det er sammenheng mellom kvinners posisjoner og kvinners innflytelse i olje- og energisektoren. Prosjektet skal også finne ut hva det er som kjennetegner bedrifter som har lykkes i å rekruttere kvinner i lederstillinger. Den nye innsikten skal brukes til å utarbeide konkrete handlingsplaner i de enkelte bransjeorganisasjonene.

Prosjektet utføres på oppdrag fra Olje- og energidepartementet i samarbeid med Energibedriftenes Landsforening, Oljebedriftenes Landsforening og Teknologibedriftenes Landsforening.

Powered by Labrador CMS