Polarlomvi på rødlista

Polarlomvi er nykommer på "Norsk rødliste for arter 2010". Det betyr at arten er truet og at den heretter vil få et strengere vern.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Polarlomvien har hatt en kraftig bestandsnedgang både på Spitsbergen og på Bjørnøya de fem-ti siste årene. (Foto: Hallvard Strøm)

Artsdatabanken har i Rødlista for 2010 gjort egne vurderinger for utvalgte artsgrupper på Svalbard.

Totalt er 270 arter i artsgruppene karplanter, spretthaler, ferskvannsfisk, fugl og pattedyr vurdert. Av disse er 71 arter rødlistet, og alkefuglen polarlomvien er en av dem.

Polarlomvien har hatt en kraftig bestandsnedgang både på Spitsbergen og på Bjørnøya de fem–ti siste årene. Forskere prøver nå å finne ut hvorfor bestanden av polarlomvi har blitt mindre.

Dårlig overlevelse

– Vi kan ikke si med sikkerhet hva som er årsaken, men vi mener det kan ha sammenheng med dårlig overlevelse hos de voksne fuglene, sier fugleforsker Hallvard Strøm fra Norsk Polarinstitutt.

Dette kan videre ha sammenheng med forholdene i vinterområdene for denne arten, som ligger mellom Grønland og Canada. Her pågår det også en omfattende vinterjakt, hvor det felles flere hundre tusen polarlomvier hvert år.

En del av disse er Svalbard-fugler.

Årevis overvåkning

Norsk Polarinstitutt har vært med å overvåket polarlomvien siden 1986 og rapporterer årlig resultatene fra denne overvåkingen. Nå som arten er havnet på rødlista, kreves det ytterligere studier for å avdekke årsakssammenhenger.

– Arten vil få et strengere vern, og det kan bli aktuelt å utarbeide en handlingsplan for arten. Det vil også være naturlig at dette skjer samlet for alle alkefuglene som nå er på rødlista, sier Strøm.

Fugleforskere fanger polarlomvi på Bjørnøya. (Foto: Hallvard Strøm)

Polarlomvibestanden på Svalbard er trolig i størrelsesorden 600 000 par. Polarlomvien er en robust og kompakt alkefugl, som er noe mindre enn lomvien. Den blir 39–43 cm lang og veier 700–1200 gram. Kjønnene er like av utseende.

Klimaendringer

Klimaendringer og arealendringer er ifølge Artsdatabanken de ­faktorene som er angitt å påvirke flest av rødlisteartene på Svalbard.

Det antas at klimaendringer har en negativ påvirkning på 11 av de 71 truete eller nær truete artene, mens arealendringer påvirker 10 slike arter.

Powered by Labrador CMS