Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norsk institutt for naturforskning - les mer.

Binne med unge i skogen
Binne med unge fotografert i Finland.

Ferske tall: Så mange rovdyr har vi i Norge nå

Rovdata oppsummerer årlig status på bestander for de fire store rovdyrene gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i Norge.

I et brev til Miljødirektoratet gir Rovdata en oppdatert oversikt over hvor mange rovdyrkull som er registrert i Norge. Brevet oversendes 15. mai hvert år. 

Antall kull med unger er spesielt viktig i overvåkingen siden Stortinget har vedtatt bestandsmål basert på årlige ungekull hos brunbjørn, ulv, jerv og gaupe.

6,5 ulvekull

I løpet av vinterens registrering av ulv fra 1. oktober til 31. mars ble det påvist til sammen fem valpekull i de helnorske revirene Julussa, Rafjellet, Setten, Østmarka og Mangen. Det er opp to fra forrige vinter.

I tillegg ble det påvist tre kull i grenserevirene Kynna, Rotna og Fjornshöjden. Det er en nedgang på tre fra vinteren før.

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 4–6 årlige ulvekull i Norge og grenserevir. Minst tre kull av disse skal være født i helnorske revir. Ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

– Med denne regnemåten blir det 6,5 kull i Norge hvorav fem er helnorske, sier Henrik Brøseth, fagansvarlig i Rovdata. 

Tallene fra vinterens overvåking av ulv i Norge og grenserevir viser at antall påviste ulv i Norge har falt de to siste årene. 

Ti bjørnekull

I den årlige landsomfattende innsamlingen av DNA-prøver fra brunbjørn ble det dokumentert 178 brunbjørner innenfor Norges landegrenser i 2023. 99 av disse var hannbjørner og 79 hunnbjørner. Det er på samme nivå som året før.

Bjørnene ligger i hi om vinteren. Det gjør det vanskelig å påvise binner med unger. Det er også svært vanskelig å skille årsunger fra fjorårsunger i felt. 

Forskerne bruker derfor en modell til å beregne det sannsynlige antall årlige kull med unger i Norge. 

Beregningene tar utgangspunkt i antall påviste hunnbjørner og blant annet den geografiske fordelingen av disse i den årlige DNA-baserte overvåkingen av brunbjørn i Norge.

– Modellen anslår at det ble født mellom 5 og 15 kull. Det mest sannsynlige er allikevel at det ble født 9,6 kull i Norge i 2023. Dette er på samme nivå som i fjor. Bestanden er fortsatt under det nasjonale bestandsmålet på 13 årlige kull, som Stortinget har bestemt, forklarer Brøseth.

Det kan du lese mer om i denne artikkelen Stabil bjørnebestand i Norge 

64 jervekull

Statens naturoppsyn (SNO) gjennomfører årlig en omfattende registrering av jervekull over hele landet, i kjente og nye jervehi. 

I 2023 ble det registrert 64 kull. Det var en oppgang på 19 kull sammenlignet med året før. 

– Bestanden er over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige jervekull, som Stortinget har bestemt, forklarer Brøseth.

Ni av de dokumenterte kullene ble fjernet ved såkalte hiuttak. Der ble tispe og/eller valp(er) avlivet av forvaltningen.

Årets registreringer av jervekull er allerede godt i gang. Du kan følge arbeidet i Jervetelleren på rovdata.no

71,5 familiegrupper av gaupe

Siden den årlige statusrapporten for gaupe i Norge kommer 1. juni hvert år, rapporterer Rovdata status fra forrige vinter. Det vil si vinteren 2022/2023. 

Ei familiegruppe består av ei hunngaupe som går sammen med en eller flere årsunger. Vinteren 2022/2023 ble det påvist 71,5 familiegrupper i Norge før kvotejakta startet. 

Det var en oppgang på 13 familiegrupper fra året før. Les mer i tidligere artikkel: Gaupebestanden i Norge har økt.

– Gaupebestanden var i fjor over det nasjonale bestandsmålet på 65 familiegrupper som Stortinget har bestemt, forklarer Brøseth.

Du kan finne DNA-resultater og andre relevante data fra overvåkingen på alle artene i Rovbase

Referanser:

Bestandstatus gaupe, jerv, ulv og bjørn fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt (PDF). Brev fra Rovdata til Miljødirektoratet, 15. mai 2024. 

Powered by Labrador CMS