Nett-TV: Se slåsskampen mellom jerven og gaupa

Se et helt unikt klipp av en slåsskamp mellom en stor hanngaupe og en jerv.

Rester etter gaupas måltider er en viktig matkilde for jerven, og dette kan av og til bringe den i kontakt med gaupene. Her ser du hva som kan skje når jerv og gaupe møtes.

Rota som befinner seg i Nordland er flitting brukt av mange arter. Viltkameraet er utplassert som en del av et forskningsprosjekt ved Norsk institutt for naturforskning. Her utvikler forskere verktøy for å overvåke pattedyr i skogen for å forstå hvilke effekter klimandringer og økt menneskelig påvirkning har på pattedyrsamfunnet. 

Opptaket er gjort av et viltkamera i Saltdal i Nordland.

Powered by Labrador CMS