Bedre tarmhelse med soya

Regnbueørret selektert for økt vekst mens de ble gitt plantefôr med soya, viste bedre tarmhelse og utvikler ikke tarmbetennelse slik som en stamme regnbueørret som ikke hadde vært utsatt for slik seleksjon.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Tarmanatomi hos laks og ørret. (Foto: Fredrik F. Venold)

Atlantisk laks får også tarmbetennelse på fôr med soya. Dette indikerer at man ved genetisk seleksjon kan gjøre regnbueørret, og trolig også laks, i stand til å utnytte soya som næringskilde.

Ettersom soya er den største og billigste proteinkilden på verdensmarkedet, vil dette kunne redusere fôrkostnadene vesentlig. Det vil også kunne sikre fiskens tarmhelse og velferd bedre.

Stipendiat Fredrik F. Venold ved Norges veterinærhøgskole har studert ulike linjer av regnbueørret og deres toleranse for soya i fôret.

Tarmbetennelse

Det er kjent fra tidligere at både regnbueørret og atlantisk laks utvikler tarmbetennelse når den eksponeres for fôr som inneholder soya.

Graden av alvorlighet varierer med mengden av soya i fôret, hvor mye fisken spiser og hvor soyaen stammer fra.

Hvorvidt betennelsen varierer mellom ulike linjer av fisk, har hittil vært et ubesvart spørsmål som ble forsøkt besvart i et samarbeid mellom forskergrupper i Idaho og Oslo.

Avlsarbeid

Den selekterte regnbueørreten ble utviklet ved at forskerne videreførte genene fra de 50 beste fiskene fra hver generasjon, gjennom i alt fire generasjoner.

Under hele avlsperioden ble regnbueørretene fôret med et plantebasert fôr som inneholdt 19 prosent soyamel. Den uselekterte regnbueørreten var en lokal stamme som ikke hadde vært utsatt for samme seleksjonspress.

Ved forsøksstasjonen i Idaho ble selektert og uselektert regnbueørretørret holdt i kar innendørs. De to fiskelinjene ble sammenlignet mht vekst og tarmhelse etter å ha blitt gitt to ulike fôr; henholdsvis ett med fiskemel uten soya og ett plantefôr inklusive soya.

Sistnevnte ble laget etter samme oppskrift som fôret brukt i seleksjonsperioden. Gjennomsnittsvekten til hver regnbueørret var omtrent 100 gram da forsøket ble avsluttet.

Raskere vekst på soyabasert plantefõr

– Resultatet av sammenligningen mellom de to gruppene var uventet, og vil kunne være svært gunstig for oppdrettsnæringen, sier Venold.

I løpet av en periode på 60 dager, vokste regnbueørreten som var selektert for vekst på et soyabasert fiskefôr, 18 prosent raskere enn den uselekterte gruppen på samme fôret.

Fredrik F. Venold. (Foto: Norges veterinærhøgskole)

– Dette er et meget interessant funn! Tidligere studier har vist at å erstatte fiskemel med planteråstoffer som inneholder en høy andel soya, oftest gir både redusert fôrutnyttelse og lavere veksthastighet hos både regnbueørret og laks, sier Venold.

Vanlige vekstanalyser i fiskeforsøk evaluerer veksthastighet, definert som vektøkning per tidsenhet og forutnyttelse definert som fôrinntak per gram økt kroppsvekt. Begge var bedre hos den selekterte regnbueørretlinjen.

Utviklet ikke tarmbetennelse

En utvidet analyse av regnbueørretens baktarm, det vil si den siste delen av regnbueørretens tarm, som består av både enkle og komplekse tarmfolder, viser en sannsynlig forklaring på de positive vekstresultatene.

– Fisken i den selekterte gruppen hadde ikke utviklet tarmbetennelse slik som ørret i den uselekterte gruppen, forteller Venold.

Karakteristisk for soyaindusert tarmbetennelse hos ørret og laks er avflatede tarmfolder med infiltrasjon av hvite blodceller og økt celledeling i den bakere tarmen. I tillegg kan man påvise redusert fordøyelseskapasitet.

– Det ser altså ut til at vi kan gjøre regnbueørret i stand til å utnytte soya som den gode proteinkilden den er for andre husdyr ved å selektere den for vekst på et soyabasert plantefôr, sier Venold.

Som et resultat av høyrere toleranse for soya forbedres tarmhelsen og gir dermed ørret et bedre vekstgrunnlag og oppdrettsvillkår. Bedre tarmhelse vil gi økt fôrutnyttelse og bedre fiskehelse.

– Slik seleksjon vil kunne redusere behovet for å bruke fiskemel i fôret og kunne bedre det økonomiske resultatet for fiskeprodusentene, sier Venold. 

Funnene i denne studien er i samsvar med rapporter fra seleksjonsarbeid som er gjort med andre ulike dyrearter.

Powered by Labrador CMS