Oppsigelser gir lettere omstilling

Bedrifter som sa opp ansatte under finanskrisen hadde lettere for å få til omstilling enn bedrifter som gjennomførte mer moderate tiltak.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Å si opp folk sender et sterkt signal til de ansatte om at bedriften er i en alvorlig situasjon.

– Denne signaleffekten gjør det lettere å få de ansatte med på endringer på arbeidsplassen, sier seniorforsker Torstein Nesheim ved Samfunns- og Næringslivsforskning på Norges Handelshøyskole.

En av tre sa opp

I en ny studie har han spurt topplederne i 1249 bedrifter om hvilke bemanningstiltak de gjennomførte i løpet av finanskrisen, og hvilke effekter tiltakene hadde for å få til omstilling i selskapene.

– Tidligere studier har fokusert på bemanningstiltak i stabile situasjoner for bedriftene. Vi ville vite mer om hvordan disse tiltakene fungerte når vi får ytre sjokk som finanskrisen i 2008 var, sier Nesheim.

Nesten åtte av ti bedrifter i utvalget var berørt av finanskrisen. Av disse reduserte 52 prosent antall nyansettelser, 46 prosent reduserte overtidsbruken og 36 prosent valgte å gå til oppsigelser av ansatte.

– Dette viser at bedriftene i størst grad søker mot mer moderate bemanningstiltak. Å redusere nyansettelser og overtidsbruk er en enkel måte å kutte kostnader på. Det er også lettere å få fagforeningene og de ansatte med på slike tiltak, sier Nesheim.

– Ansatte jobber hardere

Bedriftene fikk deretter spørsmål om de klarte å få til omstilling på arbeidsplassen. Med dette menes tiltak som endring av strategi, strukturer og rutiner og prosedyrer for å bedre lønnsomheten i selskapet.

Topplederne skulle vurdere dette på en skala fra én til fem, der høyere tall indikerte større grad av omstilling.

– Undersøkelsen viste at det var klare forskjeller. Bedriftene som gjennomførte oppsigelser oppga i gjennomsnitt høyere verdier på dette spørsmålet enn bedriftene som ikke gjorde det, sier Nesheim.

Forskeren er likevel klar på at oppsigelser ikke trenger å være uhemmet positivt for å få til omstilling.

– På den ene siden kan oppsigelser oppleves som brudd på kulturen i selskapet og skape en usikkerhet blant ansatte som gjør at fokuset blir rettet mot andre ting enn å få til endringer.

– På den andre siden kan oppsigelser føre til at folk i større grad får forståelse for at de må jobbe hardere og være mer fleksible. Undersøkelsen viser at det siste elementet som var det det aller viktigste i den aktuelle situasjonen, sier han.

Han undersøkte også om bedrifter som gjennomførte permitteringer hadde lettere for å få til omstilling, men her ble det ikke funnet signifikante forskjeller fra bedrifter som gjennomførte de mer moderate tiltakene.

Ikke vant med utskiftninger

Han mener resultatene likevel ikke bør brukes som et argument for å gjøre det lettere å si opp folk.

– Her til lands har vi sterke normer for jobbtrygghet og faste ansettelser, og dette er prinsipper som er godt støttet av lovverket.

– Vi er rett og slett ikke vant med store utskiftninger på arbeidsplassen, og dette er en viktig og god kvalitet ved det norske arbeidslivet.

– Her skiller Norge seg fra land med mer liberale arbeidsmarkedsregimer som USA og England, sier Nesheim.

Referanse:

Nesheim: Bemanningstiltak som kriseløsning: Determinanter og konsekvenser for endringskapasitet, Søkelys på arbeidslivet 03/2013.

Powered by Labrador CMS