Beinskjør og hjertesyk

Studier tyder på at personer med beinskjørhet har økt risiko for å få hjertekarsykdommer, og omvendt. Nå tror forskere de har funnet et biologisk system som kan påvirke begge sykdomsprosessene.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Annenhver kvinne og hver fjerde mann vil få minst ett beinbrudd etter at de har fylt 50 år.

Over 400 000 nordmenn lever med hjertekarsykdommer, ifølge tall fra Nasjonalforeningen for folkehelse.

Disse sykdommene er den største dødsårsaken i Norge, både blant menn og kvinner.

Beinskjørhet, eller osteoporose, er også veldig vanlig. I Norge vil for eksempel annenhver kvinne og hver fjerde mann få minst ett beinbrudd etter at de har fylt 50 år.

Som om det ikke skulle være ille nok å bli rammet av én av tilstandene, ser det ut til at de i noen tilfeller har en felles mekanisme som gjør oss utsatt for både beinskjørhet, og for hjerteinfarkt og hjerneslag.

Økt risiko for hjerneslag

Beinskjørhet er kjennetegnet ved at man har et lavt innhold av mineraler i knoklene, det vil si lav beintetthet.

I 2001 publiserte professor Lone Jørgensen og hennes kolleger ved universitetet i Tromsø en studie som viste at kvinner som fikk hjerneslag, hadde betydelig lavere beintetthet sammenlignet med andre på samme alder.

– Funnet vekket vår interesse for å undersøke mulige sammenhenger mellom beinskjørhet og atherosklerose («åreforkalkning»). Det er en sykdomsprosess i blodåreveggen som kjennetegnes av opphopning av blant annet fett, kalk og bindevev i åreveggen. Atherosklerose er en vanlig årsak til hjerneslag og andre hjertekarsykdommer, forklarer Jørgensen.

Ved hjelp av data fra mer enn 6000 menn og kvinner som deltok i den befolkningsbaserte Tromsø-undersøkelsen, har forskergruppen kunnet studere en del mulige sammenhenger mellom beintetthet og risiko for hjertekarsykdom.

Kan henge sammen

Lone Jørgensen. (Foto: Johnny Lauritzen)

– Det viser seg at det er en tydelig sammenheng mellom lav beintetthet og den typen atherosklerotiske forandringer som er rike på bindevev og kalk. Kvinner med slike forandringer har også økt risiko for beinbrudd, forteller Jørgensen.

Det kan være helt ulike årsaker til at en person får både beinskjørhet og for eksempel hjerteinfarkt. Årsaksforholdene til sykdommene kan imidlertid også være relaterte.

Data fra flere forskergrupper tyder nå på at et biologisk system, som omfatter blant annet osteoprotegerin (OPG) kan være en fellesnevner.

– Vi har funnet at beintap henger sammen med høyt nivå av OPG hos kvinner etter overgangsalderen. Samtidig har Anders Vik fra vår forskergruppe vist at høyt nivå av OPG også predikerer utvikling av atherosklerose hos kvinner, utdyper Jørgensen.

Forebygging

Nå vil forskerne finne ut mer om hvilken rolle systemet som OPG er en del av, spiller. Jørgensen håper forskningen kan bidra til at det blir lettere å forebygge beinskjørhet og hjertekarsykdommer.

– Vårt bidrag vil bli å finne ut mest mulig om sammenhengene mellom sykdommene i den generelle befolkning, og hvilke faktorer som virker inn.

– Forhåpentligvis kan våre funn bidra til å finne metoder for å forebygge disse folkesykdommene, sier Jørgensen.

Lenke:

Forskningsrådets program Kvinners helse (KVINNEHELSE)  

Powered by Labrador CMS