Bæsjen gir svar

Det er ikke bare barnehagebarn som interesserer seg for menneskets avføring. Nå har forskere funnet en ny analysemetode gir fullstendig oversikt over bakteriene i vår egen tarm.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Bioparken AS

Bioparken AS er et teknologioverføringsselskap (TTO) tilknyttet Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og forskningsmiljøene på Ås.

Sammen med idehaverne bidrar de til å etablere ny forretningsvirksomhet basert på FoU-resultater.

Bioparken AS bistår i alle faser fra idé til nye produkter og tjenester, samt videre vekst og verdiutvikling.

Les mer

FORNY

FORNY-programmet  i Forskningsrådet bevilger midler til arbeid med  å kommersialisere forskningsresultater.

Rund 130 millioner kroner blir bevilget per år.
Midlene går direkte til forskningsmiljøene eller til teknologioverføringskontorer som fanger opp og realiserer gode ideer som har stort  potensial.

FORNY er et samarbeidsprogram mellom Norges forskningsråd og Innovasjon Norge.

Les mer

Det finnes omtrent 1 kg bakterier i mennesketarmen, fordelt på rundt 1000 bakterietyper. De påvirker oss ganske mye – på godt og ondt.

En oversikt over hvilke bakterier som finnes i en bestemt tarm, kan fortelle mye om helsen til tarmens eier og om eventuelle ubalanser som fører til sykdommer.

Et redskap for å bedre forstå hva som skjer i tarmen, vil derfor være viktig for å kunne gi oss bedre helse.

Et slikt redskap har forskere på Nofima Mat på Ås utviklet.

”Fingeravtrykk” av tarmen

Til nå har det bare vært mulig å analysere noen få bakterier i tarmen om gangen. Teknologi for å få et fullstendig bilde over bakterieinnholdet i en tarm, har rett og slett manglet.

Nå er den imidlertid straks på plass, og det dreier seg om genteknologi. En avføringsprøve på en glassplate blir analysert for alle mulige kjente bakterier, og bakteriene som finnes i prøven, samt antallet av dem, blir identifisert.

- Resultatet kommer fram som lysende ”dotter” på platen - som et slags fingeravtrykk av tarmfloraen, forteller Knut Rudi.

Rudi er professor i molekylær genetikk ved Høgskolen i Hedmark og forsker ved Nofima Mat. Han har jobbet fram teknologien over mange år.

Tegn på sykdom

Knut Rudi. (Foto: Odd Letnes)
Knut Rudi. (Foto: Odd Letnes)

Det finnes mange gode bakterier i tarmen vår, mens også mange “dårlige”.

Noen bakterier har for eksempel vist seg å ha sammenheng med utvikling av allergier, eksem, overvekt og sykdommer som Crohn’s sykdom, irritabel tarm, magesår og tarmkreft. Mens andre gir mindre plager som promping og sur mage.

I tillegg påvirker enkelte bakterier i tarmen helse vår på mange andre måter, for eksempel ved at de produserer viktige vitaminer, påvirker utvikling av immunforsvaret i kroppen og regulerer energiopptak.

Bakteriene ser også ut til å påvirke hormonbalansen i kroppen.

Diagnostisk verktøy

Teknologien ble patentert for 10 år siden, og kunne da analysere alle typer bakterier, men forskerne bestemte seg for å gå videre med tarmbakterier, siden dette er svært sentrale bakterier i kroppen.

- Hensikten er å kunne bruke tarmbakterietestene som et diagnostisk verktøy, og til å kunne gi råd som bedrer folks helse, sier Rudi.

Testene vil også kunne være av interesse for farmasøytisk industri, for næringsmiddelindustrien som utvikler funksjonell mat og for myndigheter som ønsker å kvalitetskontrollere produkter fra næringsmiddelindustrien og farmasøytisk industri.

Mutasjoner

Tarmbakterieprofil: Bakteriene som blir identifisert vises som lysende punkter på en plate.
Tarmbakterieprofil: Bakteriene som blir identifisert vises som lysende punkter på en plate.

Rudi forklarer hvordan en analyse av så mange bakterier på en gang, er mulig:

- Vi utnytter variasjoner i genene i bakteriene til å bestemme de enkelte bakterietypene. Hvis det bare er én eneste mutasjon som skiller en bakterier fra en annen, så klarer vi å oppdage dette med vår teknologi.

Teknologien er basert på mikromatriseteknologi, og man kan altså lese av resultatet på en glassbrikke a la objektklasset på et mikroskop, som et lyssignal.

Test snart klar

Teknologien blir i dag videreutviklet i selskapet Genetic Analysis AS.

- Vi har allerede utviklet og tatt i bruk en test for å undersøke tarmfloraen til nyfødte barn. Blant annet har vi deltatt i et stort prosjekt om nyfødtes tarmflora sammen med Folkehelseinstituttet, forteller Rudi.

- Vi ønsker å utvikle det grunnlaget som er lagt her, til å utvikle nye, bedre tester for spedbarn og voksne, forstetter Rudi.

Genetic Analysis AS regner med å ha klar en første test i løpet av 2009.

Kartlegger menneskets bakterier

Det er stort fokus på tarmfloraen for tiden – også i resten av verden. Årsaken er en økende forståelse av hvor viktig bakteriefloraen i tarmen er for helsen vår.

I USA følger man nå opp kartleggingen av alle genene i menneskekroppen (The Human Genome Project) med en kartlegging av de rundt 1000 bakteriene som finnes i tarmen.

Prosjektet kalles The Human Microbiome Project, og hensikten er å karakterisere bakteriene som finnes i mennesketarmen og forstå hvordan de enkelte bakterier bidrar til den totale helsetilstanden i individer.

Et tilsvarende prosjekt finnes i Europa - MetaHIT.

Som hånd i hanske

Det brukes flere hundre millioner kroner på disse prosjektene, og Rudi tror kunnskapen som kommer fram der vil være nyttig for å følge opp testresultatene sine med relevant rådgivning og eventuelt diagnoser.

På den andre side vil det ifølge Rudi være nødvendig med et godt verktøy for å kunne identifisere og kvantifisere de forskjellige bakteriene som finnes i en bestemt tarm dersom kunnskapen som kommer fram i bakterieprosjektene skal kunne nyttiggjøres fult ut.

- Det er et slikt verktøy vi er i ferd med å utvikle, og målet er å kunne bidra til at folk får bedre tarmhelse gjennom å tilby analysetjenester og rådgivning. Vi har også et mål om å gjøre mikromatrisene våre tilgjengelig for forskningsverdenen, avslutter Rudi.

Bakgrunn:

Genetic Analysis AS (GA) ble nylig etablert av teknologoverføringskontoret på Ås, Bioparken AS, ved hjelp av midler fra FORNY-programmet i Forskningsrådet.

Powered by Labrador CMS