Følger bloggmeninger

Norske forskere skal lage et dataprogram som gir oss oversikt over meningsutvekslingen i blogger.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Lenking og nøkkeluttrykk i blogger skal analyseres. (Foto: Shutterstock)
Lenking og nøkkeluttrykk i blogger skal analyseres. (Foto: Shutterstock)

VERDIKT

Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT (VERDIKT) er Forskningsrådets store program for IKT. Programmet retter seg mot IKT-basert samhandling i bred forstand.

Mer om VERDIKT

Om prosjektet

Bloggforskningen til Dag Elgesem i prosjektet Accessing and analysing the blogosphere har støtte fra Forskningsrådets VERDIKT-program frem til juni 2016.

Gjennom blogger kan enkeltpersoner og organisasjoner fremme sitt syn i en sak, for eksempel i debatten om hvorvidt klimaendringene er menneskeskapte.

Blogger brukes også som informasjonskilde. Det er imidlertid svært vanskelig å få oversikt over debatter i denne typen sosiale nettverk og se hvordan meninger sprer seg og fordeler seg på ulike grupperinger.

Nå ønsker forskere ved Universitetet i Bergen (UiB) med professor Dag Elgesem i spissen, å hjelpe oss med å få denne oversikten.

Skal analysere klimablogger

Med støtte fra Norges forskningsråd skal de lage et dataprogram som visualiserer hvordan et gitt tema diskuteres i bloggsfæren.

– Dataprogrammet skal analysere både lenkestrukturen og tekstene i bloggene. Tekstene har mer struktur enn man intuitivt tenker. Det har vi sett når vi tidligere har analysert tekster som brukes til turistinformasjon, sier Elgesem.

Sammen med kolleger skal han blant annet analysere innlegg på klimablogger. Elgesem forteller at det finnes mellom 400 og 500 klimablogger i Norge, og flere tusen på engelsk. Prosjektet vil jobbe med et utvalg av norske og engelske blogger.

Hvordan sprer meninger seg i klimablogger? (Foto: Shutterstock)
Hvordan sprer meninger seg i klimablogger? (Foto: Shutterstock)

Så langt har de sett at det er en polarisering i klimadebatten. De som er skeptiske til menneskets bidrag til klimaendringene, lenker til hverandre, mens de som tror at klimaendringene er menneskeskapte, lenker til hverandre.

Det er lite kobling mellom de to gruppene.

Nøkkeluttrykk istedenfor ord

Forskerne vil prøve å finne ut hvordan nye tema brer seg i klimadebatten.

Elgesem trekker fram Klimagate som eksempel, saken der hackere i 2009 fikk tak i e-poster til klimaforskere og mente de kunne vise at forskerne bevisst trakk fram informasjon som støttet opp under synet om menneskeskapte klimaendringer.

– Når vi skal analysere hvordan oppfatninger om Klimagate sprer seg i bloggsfæren, må vi se på lenkestrukturen, det vil si hvordan bloggerne lenker til hverandre og til andre kilder, sier Elgesem.

– I tillegg må vi se på tekstlig relasjon mellom bloggene, det vil si hvilke formuleringer de bruker. Det kan nemlig være at Klimagate sprer seg i bloggsfæren uten at det er synlig i lenkingen, understreker han.

Kjernen i bergensforskernes arbeid er at de vil prøve å identifisere nøkkelsetninger eller nøkkeluttrykk framfor nøkkelord i tekstene. «Klimaendringene er forårsaket av» er eksempel på et slikt nøkkeluttrykk.

Medieovervåkning og forskning

Professor Dag Elgesem. (Foto: UiB)
Professor Dag Elgesem. (Foto: UiB)

For forskerne er det viktig å lage et dataprogram som gir et balansert syn på debatten om et emne, og som hjelper brukerne med å evaluere kildene til utsagnene.

De samarbeider med firmaet Retriever som tilbyr medieovervåkingsverktøy til bedrifter. Som en del av en medieanalyse, er det i dag bare mulig å vekte medieoppslag manuelt med hensyn til om de er positive eller negative for bedriften.

Verktøyet forskerne ønsker å utvikle skal kunne gjøre denne jobben automatisk. Verktøyet vil dessuten være nyttig for samfunnsforskere som ønsker å få et raskt overblikk over debatter om bestemte tema.

– Det er en stor oppgave vi skal løse. Det finnes et stort spenn av blogger, og vi må ta hensyn til lokal grammatikk i formuleringene, påpeker Elgesem.

Powered by Labrador CMS