Leser bøker og holder seg slanke

Stillesittende kulturaktiviteter som boklesing og lytting til musikk i ungdomstiden, kan bidra til å forhindre overvekt.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Stillesittende aktiviteter som lesing kan virke stressdempende og motvirke overvekt. (Foto: Shutterstock)

Folkehelseprogrammet

Forskningsrådets Folkehelseprogram skal gi kunnskap om hva som påvirker folkehelsen, om årsaker til sosiale helseforskjeller, samt virkemidler for å redusere slike forskjeller og bedre folkehelsen.

Fakta om prosjektet

Professor Turid Lingaas Holmen har ledet et forskningsprosjekt om overvekt blant unge som har hatt støtte fra Forskningsrådets program for folkehelse i perioden 1.4.2009–30.9.2013. Forsker Koenraad Cuypers, som har skrevet sin doktorgradsavhandling tilknyttet prosjektet, jobber i dag ved det belgiske instituttet for folkehelse i Brüssel.

Prosjektet er resultatet av en fellesutlysning som Folkehelseprogrammet hadde sammen med et folkehelseprogram i Finlands Akademi i 2008. 

– Gjennomsnittsvekten i Norge går stadig oppover. I dag ser vi at vekten hos gutter øker mer enn for jenter, sier professor Turid Lingaas Holmen ved Institutt for samfunnsmedisin, NTNU.

Hun har ledet et stort forskningsprosjekt om overvekt, som har hatt støtte fra Folkehelseprogrammet i Forskningsrådet. Prosjektet inngår i et internasjonalt samarbeid for å sette fokus på felles helseutfordringer for barn og unge i land som Finland, England, USA og Norge.

– Disse landene har det til felles at gjennomsnittsvekten går oppover. Dette er en utvikling man gjerne vil forhindre, og derfor er en kartlegging av faktorer som bidrar til overvekt viktig, mener forskeren.

I Norge har forskerne tatt utgangspunkt i ungdomsdelen av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (Ung-HUNT). Gjennom det internasjonale samarbeidet kunne forskerne sammenligne data med tilsvarende undersøkelser i de andre landene.

– Det kan være kulturelle faktorer som øker risikoen for overvekt, men det kan også være noen fellestrekk i disse landene. Dette gjør det veldig interessant å sammenligne materiale. Samtidig er det verdifullt å trekke veksler på hverandres kunnskap og erfaringer på tvers av landegrensene, forteller Lingaas Holmen.
 

Lettere med kulturaktiviteter

– Når man snakker om å forhindre overvekt, ligger fokus som oftest på å øke den fysiske aktiviteten. Da er det lett å glemme at det ikke bare er fysisk trening som påvirker helsen, påpeker Koenraad Cuypers.

Barn som bedrev kulturelle aktiviteter, som å spille et instrument, hadde mindre risiko for overvekt 11 år senere, enn sine mer sosiale jevnaldrende. (Foto: Shutterstock)

Cuypers har vært stipendiat i et av delprosjektene og har undersøkt hvordan ulike faktorer påvirker hvor mye vi veier. Resultatene tyder på at også mer stillesittende kulturelle aktiviteter kan forhindre overvekt.

– Kulturelle aktiviteter har en viktig plass i livene våre, og ikke alle mennesker liker å drive med fysisk trening. En kan se på kulturelle aktiviteter som et slags lavterskeltilbud for de som vegrer seg for å begynne med aktivitet i det hele tatt.

Samtidig vet vi at kulturelle aktiviteter også har en fysiologisk effekt på mennesker, forteller Cuypers.

Sosiale ungdommer veier mer

Gjennomsnittsvekten til nordmenn øker stadig. Mange peker på at vi er for stillesittende. Cuypers viser til at dette ikke ser ut til å gjelde for kulturelle aktiviteter som krever mental aktivitet.

Ved hjelp av data fra Ung-HUNT 1995–97 og oppfølging av de samme personene 11 år senere, kunne forskerne se hvilken effekt ungdommenes fritidsaktiviteter hadde på vekten i voksen alder.

Ungdommer som bedrev kulturelle aktiviteter, hadde mindre risiko for overvekt 11 år senere enn sine jevnaldrende som holdt på med sosiale aktiviteter.

I studien var kulturelle aktiviteter definert som aktiviteter man ofte gjør alene, som å lese en bok, høre på musikk, spille et instrument, se på tv eller dvd, eller gjøre lekser i mer enn en time.

Sosial aktivitet innebar å besøke venner, få besøk, være ute i over to timer med venner, eller være med på et møte eller trening i en organisasjon eller klubb.

– Stress kan være en medvirkende årsak til overvekt. Rolige aktiviteter som krever konsentrasjon kan dempe effektene av stress, og kan derfor hindre utvikling av stress-overvekt, mener Cuypers.

Stresser ned foran tven

Han understreker at selv om kulturaktiviteter kan ha en forebyggende effekt, er de trolig ikke nok i seg selv for å komme tilbake til normal vekt.

– En må huske på at fysisk aktivitet også er viktig, blant annet for hjerte- og karsystemet og den mentale helsen.

Noe overraskende kanskje, er at tv-titting ikke var relatert til overvekt. Forskeren mener dette kommer av at tven ikke nødvendigvis erstatter andre aktiviteter.

– I vår tid er stress til stede i livet fra en er baby til man blir gammel, noe som ser ut til å ha negativ effekt på fysiologi og metabolisme. Avslapping har en viktig plass etter mental og fysisk anstrengelse, og for noen kan tv-titting være ganske avslappende, forklarer han.

Ble overvektige av å føle seg overvektige

Forsker Koenraad Cuypers. (Foto: NTNU)

Cuypers har også sett på sammenhengen mellom opplevd overvekt og faktisk vekt. Ungdommer som var normalvektige, men følte seg overvektige, hadde større risiko for faktisk å være overvektig 11 år senere.

Forklaringene på dette kan være mange og sammensatte, men også her kan psykososialt stress være en medvirkende faktor. Stress er særlig forbundet med fedme rundt midtpartiet.

– Mennesker som stresser kan endre livstil og matvaner, for eksempel la være å spise frokost. Forskning har vist at å droppe dette måltidet henger sammen med overvekt.

I denne delstudien ble 1200 av ungdommene fra Ung-HUNT1 (1995–97) ble fulgt opp igjen etter 11 år. Da var de blitt mellom 24 og 30 år. Halvparten av dem var normalvektige også i voksen alder.

Forskerne gjorde imidlertid et interessant funn. 59 prosent av jentene som hadde følt seg tjukke i tenårene, var nå blitt overvektige, målt etter BMI-skalaen. Til sammenligning var 31 prosent av de normalvektige som heller ikke følte seg overvektige, blitt overvektige.

Lignende studier er gjort tidligere blant normalvektige voksne menn og kvinner. Også her økte vekten hos de som så på seg selv som for tjukke, men det er forskjell på kvinner og menn. 

En forklaring på dette kan være at medienes fokus på utseende i større grad retter seg mot jenter enn mot gutter.

- Jenter opplever dermed mer psykososialt stress for å oppnå kroppsidealet, tror Cuypers.

Les mer: Følelse av overvekt kan gjøre deg feit

 

Powered by Labrador CMS