En notis fra Nord universitet - les mer.

Bærekraftig utvikling i Arktis er en viktig faktor i prosjektet til førsteamanuensis Nadezda Nazarova.
Bærekraftig utvikling i Arktis er en viktig faktor i prosjektet til førsteamanuensis Nadezda Nazarova.

Forskere får over én million kroner til Arktis-prosjekter

Det internasjonale samarbeidsnettverket University of the Arctic (UArctic) bevilger støtte til hele tre forskningsprosjekter ved Handelshøgskolen (HHN), Nord universitet.

Det er en nyhet som faller i svært god jord hos førsteamanuensis Nadezda Nazarova, professor Bjørn Willy Åmo, og Kjell Stokvik - direktør for HHNs Centre for High North Logistics (CHNL).

UArctic er sammenslutning av universiteter og forskningsinstitusjoner, og en rekke andre organisasjoner, som jobber med utdanning og forskning i og om det sirkumpolare nord. Med støtte herfra kan de tre prosjektlederne ved HHN allerede i høst gå i gang med hver sine samarbeidsprosjekter innenfor forskning og utdanning.

Temamessig er det et vidt spenn på prosjektene deres. Det handler både om arktisk transport og logistikk, utvikling av «smarte» samfunn – og om urfolksmat.

Viktig kunnskapsoverføring

For å starte med det siste først: Målet med forskningsprosjektet til Bjørn Willy Åmo er å finne ut hvordan urfolk kan lykkes med å bygge suksessrike og innovative matbedrifter.

- Vi skal finne bedrifter - både her hjemme i Norge, i Sibir og muligens også i Alaska - som har lyktes med et produkt som har utgangspunkt i mat. Deretter skal vi, blant annet gjennom såkalte «business-case», undersøke og vise frem hva som har vært deres vei til suksess. Vi skal også se nærmere på utfordringer de har støtt på underveis. Med utgangspunkt i dette skal vi, sammen med kollegaer ved russiske universiteter, utvikle et kursopplegg for andre som ønsker å starte opp, sier Åmo.

Tanken er at studentene som følger det ferdige kurset, selv skal kunne utvikle og jobbe frem en forretningsplan – og kanskje enda viktigere: lære av forgjengernes erfaringer.

Kunnskapsoverføring, også tilbake til de urfolksbedriftene som deltar, er vel så viktig. Studentene som tar kurset, skal nemlig også bli utfordret på å komme opp med strategier som kan hjelpe disse bedriftene over eller rundt de utfordringene de måtte stå oppe i.

Oppstartsmøtet for prosjektet, hvor blant annet generalsekretær Anders Oskal i det internasjonale reindriftsforbundet (Association of World Reindeer Herders) skal være med, er bare halvannen måned unna.

- Det kommer til å bli veldig spennende, sier Åmo.

Bjørn Willy Åmo regner med at han allerede i mars, på den første arktiske mat- og innovasjonskongressen for unge urfolk, vil kunne fortelle mye mer om fremdriften til prosjektet.

Konferansen er ventet å tiltrekke seg ungdommer fra både Norge, Sverige, Grønland, Russland, Finland og Nord-Amerika.

Les mer om de øvrige prosjektene som har fått støtte på hjemmesidene til Nord universitet

Powered by Labrador CMS