Stopper torskens kjønnsmodning

Tidlig kjønnsmodning er et stort problem ved oppdrett av torsk. Kunnskap om sebrafisken ga ny metode for å gjøre torsken steril.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Oppdrettstorsk kommer for tidlig i puberteten. Det kan stoppes. (Foto: Forskningsrådet)
Oppdrettstorsk kommer for tidlig i puberteten. Det kan stoppes. (Foto: Forskningsrådet)

Nofima har fått innvilget 2,7 millioner kroner fra Regionalt forskningsfond Vestlandet for å videreutvikle en vaksine som skal hindre kjønnsmodningen hos oppdrettstorsk.

I samarbeid med Havlandet Marin Yngel skal forskere ved Nofima utvikle antistoffer mot torskens kjønnsceller for å gjøre fisken steril.

Tidlig kjønnsmodning har negative effekt på både vekst, helse og hvordan fisken utnytter fôret. I tillegg kan oppdrettstorsk som rømmer påvirke villfiskens gener.

Stipendiat Adrijana Skugor ved matforskningsinstituttet Nofima har undersøkt de biologiske mekanismene som styrer utviklingen av torskens kjønnsorgan.

Hun har studert både enkeltgener og hele torskens genom for å få mer kunnskap om hvordan embryoets kjønnsceller utvikler seg til egg og spermier.

Fra sebrafisk til torsk

Skugor har tidligere studert sebrafisk, og kunnskapen herfra har hun tatt med seg videre. I sebrafisk er genet med det spesielle navnet dead end (DnD) nødvendig for kjønnsmodningen, og nå har hun undersøkt hvordan dette genets virker i Atlantisk torsk.

Hun sprøytet et molekyl som blokkerer DnD inn i torskeembryo og fant ut at også i torsk stopper kjønnsmodningen opp når genet er satt ut av spill.

Adrijana Skugor disputerte 17. juni på Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) ved UMB. (Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima)
Adrijana Skugor disputerte 17. juni på Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) ved UMB. (Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima)

Fra torsk til laks

– Vi vet nå at DnD er en god kandidat for å hindre kjønnsmodning slik at fisken blir steril, sier Skugor.

Men metoden som har blitt brukt er kostbar og komplisert, og kan ikke brukes kommersielt. Den har imidlertid vært viktig for å øke kunnskapen om cellenes utvikling.

Som kommersiell metode kan det være aktuelt å blokkere dead end-proteinene i morfisken, fremfor å blokkere genet i embryo.

Om det er mulig vil Skugor teste ut nærmere på laks.  For også hos oppdrettslaks er tidlig kjønnsmodning et stort problem.

Dermed har lærdommen fra sebrafiskstudiene gått veien om torsk til arbeidet med laksen.

– Forskningen til Adrijana har gitt oss økt kunnskap om differensiering av kimceller og om den generelle embryoutviklingen hos Atlantisk torsk, sier veileder og seniorforsker Øivind Andersen i Nofima

Referanse:

Adrijana Skugor: Transkripsjonsprofilering av maternelle faktorer i embryo hos Atlantisk torsk (Gadus morhua) og funksjonen av Dead end i utviklingen av de primordiale kimcellene. Doktoravhandling, UMB 2013.

Powered by Labrador CMS