Torsk vil ha mat i mørke

Hvor avhengig er fisken av å se hva den spiser? I motsetning til annen yngel vokser torskeyngelen raskere når den får mat i mørke, viser nye forskningsresultater fra Nofima.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Ny viten åpner for mer fleksible måter å fôre torskeyngelen på."

I oppdrett er det vanlig å gi fiskeyngelen mat når det er lyst, ettersom studier av en rekke arter, deriblant laks, har vist at yngel vokser bedre når den får mye lys.

Studier har også vist at torskelarver er avhengige av lys for å spise og vokse, men det har ikke vært undersøkt om den samme effekten kunne påvises for torskeyngel.

Forsker Sten Siikavuopio i Nofima (tidligere Fiskeriforskning) satte derfor i gang forsøk med tre grupper torskeyngel for å undersøke hvor mye yngelen spiser og vokser når den får mat i henholdsvis lys og mørke.

Stor vekst på kort tid

All yngelen fikk tolv timer lys og tolv timer mørke hver dag i seks måneder. Den første gruppa fikk mat både når det var lyst og når det var mørkt, den andre fikk bare mat mens det var lyst, og den tredje gruppa fikk bare mat mens det var mørkt. Temperaturen i vannet var 12 grader C.

Da forsøkene startet veide yngelen 5 gram. Etter at forsøksperioden var over, veide de ca 90 gram, og det var det ingen betydelig forskjell i vekst hos de tre gruppene. Men forskerne ser likevel en tendens til at yngelen som fikk mat i mørke var litt større enn de andre.

Åpner for flere muligheter

- Dette viser at det ikke har stor betydning for torskeyngelen hva slags lysforhold den får. Resultatene åpner for mer fleksible måter å fôre torskeyngel på, sier Siikavuopio.

Resultatene tyder også på at behovet for å kunne se maten endres i overgangen fra torskelarve til torskeyngel. Forskerne vet fortsatt lite om hvordan yngelen får i seg fôret når den får mat i mørke. Spiser den fôret mens det synker ned, eller finner den maten på bunnen?

- Dette ville det være interessant å finne ut av, spesielt med tanke på om denne kunnskapen kan overføres til merd, der torsken er avhengig av å spise fôret når det er på vei ned, avslutter Siikavuopio.

Powered by Labrador CMS