Finner kveis i torsk

Forskere i Tromsø har utviklet et nytt og forbedret system som automatisk finner parasitten kveis i torsk.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Kveis i filet. (Foto: Torbjørn Tobiassen)

Kveis

Kveis (en liten parasitt) i fiskefileter oppfattes som et estetisk problem av produsenter og konsumenter, og det har vært satt inn en stor forskningsinnsats for å få bukt med problemet.

Mennesker kan bli tilfeldige verter dersom rå fisk spises, men det rapporteres sjelden at mennesker har fått infeksjoner av torskekveis.

Kveis i fiskefiletene reduserer imidlertid fiskeproduktenes markedsverdi, og påvisning og fjerning av kveis øker produksjonskostnadene.

Utfordringen ved automatisk påvisning av kveis ved bruk av maskin har vært å få filetene gjennom systemet ved industriell hastighet, det vil si 40 centimeter per sekund. Nå er dette løst.

Bildene blir automatisk analysert i et dataprogram utviklet til dette formålet, og posisjonen til hver enkelt kveis samt fordeling i buk, tykkfisk og spord registreres.

Nå er systemet evaluert under industrielle betingelser ved en filetbedrift i Finnmark.

Finner også kveis etter renskjæring

Resultatene i denne forbedrede utgaven stemmer overens med tidligere forsøk. Systemet gir tilsvarende eller bedre resultater sammenlignet med manuell renskjæring/trimming på lysbord.

Etter manuell inspeksjon og renskjæring fant inspeksjonsmaskinen 33 prosent av de resterende kveisene. Falske påvisinger av kveis ble også redusert betraktelig. Systemet er lovende med tanke på å kunne inkluderes i nye filetlinjer for hvitfisk.

– At inspeksjonsmaskinen fant kveis som ikke ble funnet på trimmestasjonene tyder på en ytelse tilsvarende det man oppnår under industriell trimming av filet. Dette på tross av at filetene kun ble skannet med filetsiden opp.

– En måte å forbedre den automatiske påvisningen av kveis på, kan derfor være å skanne filetene fra begge sider, sier prosjektleder og forsker Agnar H. Sivertsen ved Nofima.

I kombinasjon med manuell trimming

Manuell dataregistrering av kveis. (Foto: Agnar H. Sivertsen/Nofima)

Systemet bør settes inn etter en første renskjæring som kan foregå direkte på transportbandet og kan brukes for å dele produktflyten i to.

Noen fileter går direkte videre til porsjonering og pakking, og noen trimmes manuelt for kveis som maskinen har påvist.

– Ansvar for videreutvikling og å ta dette i bruk ligger nå hos utstyrsleverandørene, forteller Sivertsen.

Referanse:

Sivertsen og Heia: Evaluering av system for automatisk deteksjon av kveis i torskefileter, Nofima-rapport 28/2010.

Powered by Labrador CMS