En notis fra Norsk institutt for vannforskning - les mer.

NIVA har hatt flere prosjekter der analyse av avløpsvann inngår. Her fra et tidligere prosjekt på Norges største renseanlegg, VEAS.
NIVA har hatt flere prosjekter der analyse av avløpsvann inngår. Her fra et tidligere prosjekt på Norges største renseanlegg, VEAS.

Kan kloakken avdekke omfanget av COVID-19?

I en fersk søknad til Forskningsrådets hasteutlysning for bekjempelse av koronaviruset vil forskere fra NIVA, NMBU, Karolinska Institutet og Veterinærinstituttet analysere avløpsvannet i jakten på viruset som forårsaker COVID-19.

I den pågående koronaepidemien har diagnostikk på individnivå vært viktig for å spore og forhindre overføring av viruset. Begrenset kapasitet i folkehelseovervåkningen er imidlertid en utfordring, noe som også var tilfellet i andre epidemier forårsaket av influensaviruset H1N1 i 2009, Ebolaviruset i 2014 og Zikaviruset året etter.

I et nytt prosjektforslag vil forskere fra en rekke ulike institusjoner spore viruset gjennom kloakken og slik danne seg et bilde av både virusets utbredelse og motstandsdyktighet.

- I fremtidens folkehelseovervåking er vi avhengige av innovative bioanalytiske tilnærminger, sier forsker Jose Antonio Baz Lomba ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA) fra sitt hjemmekontor.

En overvåkning i avløpsvann kan fange opp patogener, sykdomsfremkallende bakterier og virus, før befolkningen viser tegn på symptomer.

Ettersom SARS-CoV-2 oppformerer seg i tarmen og skilles ut i avføring, har prosjektpartnerne stor tro på tilnærmingen. En slik kvantitativ overvåking kan også gi forskerne datamaterialet de trenger for å modellere utbredelsen av epidemien i nær sanntid.

- Denne tilnærmingen vil være uavhengig av sykehusenes rapporteringssystemer, fri for samfunnsmessige skjevheter og kan tilpasses nye og overhengende trusler mot folkehelsen, sier Baz Lomba.

Les hele saken på NIVAs hjemmesider

Powered by Labrador CMS