En notis fra Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse - les mer.

Helsedirektoratet gjennomfører en nasjonal informasjonskampanje om demens.
Helsedirektoratet gjennomfører en nasjonal informasjonskampanje om demens.

Oppdatert demensutredning: Slik går fastlegen frem ved mistanke om demens

Helsedirektoratet er i gang med en informasjonskampanje, for at flere ved mistanke om demens skal tilbys demensutredning. Samtidig har et mye brukt verktøy for basal demensutredning fått sin ansiktsløftning.

Det er estimert at om lag 80 000 personer i Norge har en demenssykdom.

– Av disse er det kun 56 prosent som har fått en demensdiagnose og får tilpasset tilbud, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til Helseaktuelt, i forbindelse med den nasjonale informasjonskampanjen om demens.

Uten en diagnose vil ikke pasienten kunne få tilgang til den tilrettelagte hjelpen og oppfølgingen, som tilbys personer med demens i kommunene.

– En forutsetning for å stille en demensdiagnose er at det blir foretatt en skikkelig utredning, sier Jørgen Wagle i Aldring og helse, som har ledet arbeidet med oppdateringen av utredningsverktøyet.

Etter at Nasjonal faglig retningslinje om demens ble publisert, var det behov for en oppgradering av verktøyet for basal demensutredning.

– Vi har oppdatert utredningsverktøyet for fastlegene, der de får en «skritt for skritt-oppskrift» for hvordan utredningen av personer med demens kan skje, samt kartleggingsverktøyet for hukommelsesteamene i kommunene. Vi sier hvordan fastleger og hukommelsesteam kan samarbeide om utredningen når det er mistanke om demens, sier Wagle.

Les mer om informasjonskampanjen om demens på hjemmesidene til Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Powered by Labrador CMS