De fleste systemene som skal fange opp at folk faller, er basert på teknologi som registrerer endringer i fart. Da må den gamle ha utstyret på kroppen. Men det er det fort gjort å glemme. Mobilens fordel er at den oppfatter fall selv om den er et lite stykke unna. (Illustrasjon: Colourbox)

Telefonen varsler når den gamle faller

Smarttelefonen kan hjelpe eldre som ramler i hjemmet. Den kan fange opp lyden av fall på fem meters avstand. Dermed må ikke de eldre ha utstyret på seg.

Nesten en av tre over 65 år har minst én fallepisode i året.

Professor i telekommunikasjon, Michael Cheffena ved NTNU, har funnet en metode som bruker lydfunksjonene i smarttelefoner til å oppdage at noen faller. I dag er det mest vanlig å bruke systemer som de eldre må bære på kroppen hele tiden.

Rekkevidde på fem meter

Mange bruker allerede smarttelefon, og det er lett å legge til nye funksjoner. I tillegg vil lydfunksjonen på smarttelefonen klare å oppfatte fall fem meter unna.

– Dette er en stor fordel, og kan gjøre det sikrere og tryggere for eldre som bor hjemme, sier Cheffena.

Fall er dyrt

Professor Michael Cheffena håper noen vil ta tak i metoden og utvikle en programvare som kan komme de eldre til gode. (Foto: NTNU)

Mange fall ender med brudd, vanligvis i håndleddet, hoften eller i ryggen. Fall blant eldre utgjør derfor en stor samfunnsøkonomisk kostnad.

Fall er også både en fysisk og psykisk belastning for den eldre. Derfor er det behov for en god løsning som gjør at eldre kan føle seg tryggere i sitt eget hjem.

De fleste systemene for å fange opp fall er basert på teknologi som registrerer eller reagerer på endringer i fart.

Da må brukeren ha utstyr på kroppen, som registrerer endringer og alarmsentral blir varslet. Men det er fort gjort å glemme å ta på seg alt utstyr. Mobilens fordel er at den vil oppfatte fall selv om den er et lite stykke unna.

Testet på studenter

Michael Cheffena har testet hvilke lydfunksjoner i smarttelefonen som oppfatter et fall best mulig. Det er viktig at telefonen skiller mellom hva som er reelle fall og hva som er andre lyder.

– Vi vil ikke at telefonen skal varsle alarmsentralen når noen mister en bok i gulvet eller slår foten i et bordbein, sier Cheffena.

Han har brukt studenter som forsøkspersoner for å teste lydfunksjonene, og de har utført 130 fall og 130 ikke-fall.

– Smarttelefonen deler inn lyder i fall eller ikke-fall. Det er viktig å trene opp systemet, derfor må dette gjentas mange ganger når vi tester, presiserer Cheffena.

– Det må selvfølgelig gjøres flere tester før dette kan bli en realitet, men resultatene var gode. I forsøkene jeg gjorde, ble eksterne lyder tatt ut. Dessuten var det unge mennesker som gjorde forsøkene, så det er en begrensning i studien.

Cheffena håper noen vil ta tak i resultatene og utvikle en programvare som kan komme de eldre til gode.

Må være enkelt

Doktorgradsstipendiat Randi Stokke ved Senter for omsorgsforskning, NTNU, synes dette høres lovende ut. Hun forsker på bruk av teknologi i omsorgstjenester.

– Det er en veldig spennende tanke å bruke smarttelefonen for å oppdage fall. Det finnes alltid mange «men». Det må ikke hindre oss fra å prøve nye metoder og teknologier, sier hun.

Stokke understreker at det er fristende å bruke telefonen, fordi brukeren kjenner grensesnittet fra før. Hun har ikke hørt om at vanlig mobiltelefon er brukt for å varsle fall. Hjelpemiddelsentralen bruker en egen falltelefon som de eldre må ha på kroppen.

– Teknologi bør være enkelt å implementere og ha så lite feilkilder som mulig. Bruken av smarttelefon for å varsle fall må testes grundig i ulike miljøer slik at den ikke gir en falsk trygghet.

– Det er jo stor forskjell på laboratorium og hjemmemiljø, sier Stokke, som har stor tro på at dette kan bli en realitet i fremtiden.

Referanse:

Michael Cheffena: Fall Detection using Smartphone Audio Features. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, VOL. 20, NO. 4. Sammendrag

Powered by Labrador CMS