Forebygger ryggsmerter med brosjyre

En info-brosjyre om ryggvondt ga like gode resultater som en samtale med sykepleier.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Både skriftlig og muntlig informasjon er viktig, men der ikke alltid nødvendig med personlig kontakt med helsepersonell. (Foto: milan2099, Microstock)

Kanskje er du en av de som synes det blir litt snaut når legen bare gir deg en resept og en brosjyre om det som feiler deg. Synes du legen bør ta seg ordentlig tid til å forklare brosjyren og medisinene?

Forskere i Finland har funnet ut at det går like greit uten den lange samtalen.

De undersøkte om det at medisinsk personell, personlig og grundig, går gjennom helsebrosjyrer med pasienten, har noen større effekt enn at pasienten leser brosjyren selv.

Studien ble gjennomført ved at 181 skogsarbeidere ble delt inn i to grupper. Alle fikk utdelt, en brosjyre om tiltak som hjelper mot ryggplager. Den ene gruppen fikk en personlig gjennomgang av brosjyren med en sykepleier, mens den andre gruppen kun fikk med seg brosjyren hjem.

I løpet av en fireårsperiode gikk alle deltakerne til normale oppfølgingstimer og svarte på spørreskjemaer i etterkant.

Resultatene var, i følge forsker Jarmo Rantonen, oppsiktsvekkende.

Det var ikke noen vesentlig forskjell på de to gruppene, hverken på sykefravær og helse. Rantonen forventet at forskjellene på de to gruppene skulle være større enn de var, skriver han i en e-post til forskning.no.

Personlig kontakt viktig allikevel

Men Rantonen gjorde også et annet, interessant funn.
For en undergruppe som fra før ikke hadde hatt sykefravær på grunn av sine ryggplager, så hadde en personlig samtale med informasjon en forebyggende effekt på sykefravær gjennom perioden.

- Muntlig informasjon fungerte betydelig bedre enn kun skriftlig informasjon for denne gruppen, skriver Rantonen i e-posten.

Så selv om en personlig gjennomgang av brosjyren med pasientene ikke hadde noen stor effekt, så fremhever forskerne betydningen av personlig kontakt mellom pasient og medisinsk personell.

Kun ryggproblemer?

I Norge har det også kommet en ny studie om pasienters evne til å lese og tilegne seg helseinformasjon.

I en artikkel i det siste nummer av Sykepleien Forskning, skriver forskerne Egil Gabrielsen og Kjersti Lundetræ om voksnes forståelse av slik typen informasjon. De konkluderer med at det er viktig å gi informasjon muntlig.

- I møte med pasienter må helsepersonell være bevisste på at gode leseferdigheter ikke er en selvfølge, og at viktig informasjon også må formidles muntlig, skriver forskerne. 

Studien viser at muntlig informasjon er viktig i alle fall for enkelte grupper, som eldre, arbeidsløse og innvandrere med begrenset leseferdighet.

- Dette gjelder både pakningsvedlegg, medisininstrukser og diverse informasjonsskriv. Klar og enkel kommunikasjon kan gi flere tilgang til informasjon som kan være avgjørende for å ivareta egen helse og å følge opp anbefalt behandling, konkluderer forskerne i artikkelen.

Referanser:

Jarmo Rantonen m.fl: Face-to-face information combined with a booklet versus a
booklet alone for treatment of mild low-back pain: a
randomized controlled trial
, 2014, Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 40(2):156-166, doi:10.5271/sjweh.3398

Egil Gabrielsen og Kjersti Lundetræ: Hvor godt forstår voksne nordmenn skriftlig helseinformasjon? 2014, Sykepleien Forskning, 9(1):26-34
DOI: 10.4220/sykepleienf.2014.0029

Powered by Labrador CMS