Norsk olje i omega-3-produkter

Omega-3-markedet har opplevd en sterk vekst de siste årene. Norske produsenter er ledende leverandør av fiskeoljer. Til tross for dette har ikke oljer utvunnet fra norsk råstoff hatt samme positive utvikling.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Omega-3 er mye brukt i helsekostprodukter. (Foto: www.colourbox.no)

Om rapporten

Rapporten, som er utarbeidet av Altavida og Nofima, gir en gjennomgang av status på
kunnskap om lipidoksidasjon og helseeffekter, og en oversikt over markedspotensialet for fiskeoljer basert på ferskt, norsk råstoff. Videre skisseres mulige strategier for å dokumentere helsefordeler. Det er estimert et samlet verdiøkningspotensiale (DB) fra mersalg, økte priser og nyetableringer på 300-350 mill. kroner årlig.
Rapporten finnes på www.rubin.no

Omega-3-markedet, og da spesielt helsekostmarkedet, har størst fokus på mengden av omega-3 i oljen, og det er dette som blir brukt som salgs- og reklameargument.

Utgangsråstoffet for majoriteten av helsekostmarkedet er fra Sør-Amerika og Nord-Afrika. Dette er på grunn av det høye innhold av omega-3-fettsyrer.

Disse oljene har da blitt foretrukket ved raffinering og oppkonsentrering av omega-3 fettsyrer på bekostning av norske oljer.

– Det er ingen tvil om at det finnes et stort markedspotensial for de norske fiskeoljeleverandørene, men det stiller krav til dem.

– Avskjær og innvoller fra oppdrettsindustrien har i dag en grei fettsyresammensetning med hensyn til EPA- og DHA-innhold, men av og til må en kanskje ha spesielle fôrregimer for å få en enda bedre fettsyresammensetning for enkelte sluttmarkeder.

– Norske råvareprodusenter vil tjene på tettere samarbeid – gjerne både seg i mellom og langs hele verdikjeden, sier Gjermund Vogt ved Nofima Mat.

Differensiering

Det har blitt utført et forprosjekt på oppdrag fra Rubin, der en har satt fokus på om ferskhet eller lav oksideringsrad kan være en mulig differensieringsstrategi for oljer utvunnet fra norsk råstoff.

Utgangspunktet har vært å se på nye muligheter for oljer basert på norsk råstoff innenfor en industrisektor som opplever stor suksess, og som leverer sunne omega-3-produkter med stor etterspørsel i et stadig voksende globalt marked.

Funksjonell mat beriket med omega-3 og alternative leveringsformer til kapsler er mindre avhengige av en høy andel omega-3, men stiller desto strengere krav til stabilitet med hensyn til lukt og smak. Begge disse forholdene taler til fordel for ferskt marint råstoff.

Dette markedet er dessuten mindre prissensitivt enn markedet for tradisjonelle omega-3 oljer, og det forventes en kraftig økning i etterspørselen etter slike produkter i årene som kommer.

Ferskhet et konkurransefortrinn

Ut fra internasjonale publikasjoner og enkelte oppslag i media er det kommet påstander om at oksiderte flerumettede fettsyrer eller oksidasjonsprodukter kan ha ugunstige helseeffekter.

Det er imidlertid lite som er gjort for å dokumentere effekten av oksiderte oljer på human helse.

Det er vist at oljer som er skånsomt utvunnet fra ferskt råstoff er mer stabile mot oksidasjon enn oljer utvunnet av råstoff av dårligere kvalitet. Imidlertid vet man ikke i hvilken grad utgangskvaliteten på råoljen har effekt på graden av oksidasjon i kroppen (in vivo), og om det er noen sammenheng mellom den raffinerte oljens oksidasjonsgrad og eventuelt negative helseeffekter.

En påvisning av positive helseegenskaper vil være et fortrinn for oljer basert på ferskt, norsk råstoff.

Hvis en kan utvikle analyseparametere, standarder og dokumentasjon på positive effekter, og samtidig innføre en gradering av oljer basert på oksidasjonsgrad, vil dette kunne åpne et stort marked for norske høykvalitetsoljer inn mot kosttilskudd og tilhørende segmenter.

Gjermund Vogt mener det er et stort markedspotensiale for norske fiskeoljeleverandører. (Foto: Kjell J. Merok)

Kartlegger omega-3

– Vi vet per i dag for lite om oljekvaliteten til de ulike omega-3-produktene, men variasjonen antas å være stor.

– Derfor har vi engasjert mastergradstudent Trine Torkildsen. Hun skal kartlegge omega-3 produkter som finnes på det norske markedet, både helsekostprodukter og funksjonell mat beriket med omega-3.

– Hun skal også kartlegge oljekvaliteten med hensyn på fettsyresammensetning og oksidasjonsgrad, avslutter Vogt.

Powered by Labrador CMS