Bildet viser en mann som sover.
Hver tiende voksne person i Norge har søvnapne.

Ny slankemedisin kan også ha god effekt på søvnapné

Pasientene fikk klart færre pustestopp om natten.

Hele 1 av 10 voksne i Norge har behandlingstrengende søvnapné, ifølge Oslo universitetssykehus.

De som har søvnapné er vanligvis også snorkere.

Slutter å puste

Søvnapné vil si at svelget klapper sammen under søvn, og du slutter å puste eller får svært lav pust. Pustestoppene kan vare i noen sekunder til minutter. De kan forekomme et stort antall ganger i løpet av en natt.

Mange med søvnapné er trøtte og uopplagte på dagtid.

Når du slutter å puste om natten, så sliter også hjertet hardt. På lang sikt kan søvnapné trolig bidra til lidelser som høyt blodtrykk, hjertesykdommer, hjerneslag og diabetes 2.

I en artikkel hos forskning.no kan du også lese at dansker med søvnapné oftere begår selvmord.

Tillatt solgt i Norge

Virkestoffet i det nye slankelegemiddelet fra den amerikanske produsenten Eli Lilly kalles tirzepatid. I Norge vil legemiddelet bli markedsført under merkenavnet Mounjaro. I USA kalles det Zepbound.

Hos Direktoratet for medisinske produkter har forskning.no fått opplyst at Mounjaro nå har fått norsk markedsføringstillatelse.

– Dette innebærer at Direktoratet for medisinske produkter er ferdig med sin vurdering knyttet til om Mounjaro kan tas i bruk i Norge, sa enhetsleder Rita Hvalbye til forskning.no i februar. 

Dermed er det opp til produsenten når de vil begynne å selge legemiddelet i Norge.

Kombinerer to hormoner

Mounjaro (tirzepatid) er den første slankemedisinen som kombinerer effekten av to hormoner kalt GLP-1 og GIP.

Dette gir en kraftigere vektreduserende effekt hos pasientene enn den mye solgte slankemedisinen Wegovy fra danske Novo Nordisk, skriver nettavisen Gizmodo.

Obstruktiv søvnapné er den vanligste typen søvnapné. 

Til tross for at pasienten prøver å puste, så kommer det lite eller ingen luft ned i lungene.

Bildet viser en eske med legemiddelet.
Det amerikanske legemiddelfirmaet vurderer nå å søke om godkjennelse for bruk av Mounjaro, med virkestoffet tirzepatide, også til behandling av obstruktiv søvnapne.

Vektreduksjon på 20 prosent

Kombinasjonen av hormonene GLP-1 og GIP har i studier gitt pasienter med fedme en vektreduksjon på 20 prosent eller mer.

Pasienter som ble plassert i en kontrollgruppe og fikk juksemedisin (placebo) reduserte vekten sin med i gjennomsnitt 2 prosent.

Gjennomsnittlig vektreduksjon hos pasienter som har fått slankemedisinen Wegovy fra det danske selskapet Novo Nordisk, har ligget på rundt 15 prosent. 

Wegovy bruker kun effekten av GLP-1.

Snorking og søvnapne

Ved søvnapné oppstår det korte pustepauser når man sover. Det er ikke unormalt å puste litt uregelmessig under søvn, men er pustepausene langvarige (minst 10 sekunder) og inntreffer hyppig (over 5 ganger per time) har dette helsemessige konsekvenser og defineres som sykdom dersom tilstanden gir nedsatt søvnkvalitet eller søvnighet på dagtid. Ved mer enn 15 pustestopp per time stilles diagnosen uavhengig av symptomer.

Kilde: Oslo universitetssykehus

30 færre pustestopp hver time

Frekvensen av søvnapné ble i gjennomsnitt redusert med to tredeler hos pasientene som deltok i den nye forskningen på tirzepatide, ifølge en pressemelding fra Eli Lilly. Dette var etter ett års bruk.

Pasientene fikk i gjennomsnitt 30 færre episoder med pustestopp hver av timene når de skulle sove.

Pasienter som har fått den nye slankemedisinen, har også fått redusert forekomst av angst, depresjon og rusmisbruk. Men dette kan være en bieffekt av å gå mye ned i vekt.

– Veldig spennende

 Harald Hrubos-Strøm er forsker på søvnapné ved Akershus universitetssykehus (Ahus) og på Universitetet i Oslo.

 – Vi som forsker på søvnapné har vært veldig spente på resultatene av disse studiene, sier Hrubos-Strøm til forskning.no.

 – Vi har sett at fedmekirurgi har hatt god effekt på søvnapné.

 – Derfor har vi ventet spent på resultatene av medisinsk behandling av fedme.

 – Oppnår man like gode resultater på søvnapné med legemidler som Mounjaro, så kan det virke lovende med tanke på behandling av denne lidelsen.

 Harald Hrubos-Strøm har lest pressemeldingen fra Eli Lilly om de positive resultatene av de to studiene.

Men han understreker at han vil se studiene som fagfellevurderte artikler publisert i anerkjent medisinske tidsskrifter, før han vil si noe mer sikkert om dette.

Søvnapne-spesialist Harald Hrubos-Strøm har ventet spent på resultatene av disse studiene.

Høyt tempo i forskningen

Verdien av legemiddelselskaper som Novo Nordisk og Eli Lilly har gått til himmels. Det er fordi aksjonærene har forventninger om høy fortjeneste knyttet til salget av de nye medisinene.

Bare i USA har over 20 millioner mennesker obstruktiv søvnapné, ifølge pressemeldingen fra Eli Lilly. Et stort flertall av disse får i dag ingen behandling.

Ingen av de to nyeste studiene om effekten av tirzepatide på obstruktiv søvnapné er ennå blitt publisert i forskningstidsskrifter med fagfellevurdering.

Kilder:

Gizmodo: «The Newest Obesity Drug May Also Combat Sleep Apnea», 17. April 2024

Pressemelding fra Elli Lilly, 17. april 2024

Powered by Labrador CMS