Absolutt gehør ved hjelp av språk?

Det viser seg at personer fra såkalte tonespråkskulturer, som vietnamesere og kinesere, lettere oppnår absolutt gehør. Ting tyder også på at barn i alle kulturer har denne muligheten - bare de starter tidlig nok.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Tonespråk er språk hvor ordene får helt forskjellig mening om de uttales i et annet toneleie. Det må ikke forveksles med intonasjon, som er når vi endrer meningen ved hjelp av tonefallet, for eksempel når vi er sarkastiske eller går opp i toneleiet mot slutten av en setning for å markere et spørsmål.

I mandarin, den mest utbredte kinesiske dialekten, har for eksempel ordet “ma” mange forskjellige betydninger. Det betyr “mor” i ett toneleie, “hamp” i et annet, “hest” i et tredje og “bebreidelse” eller “skam” i et fjerde toneleie.

Absolutt - eller perfekt - gehør er evnen til å navngi eller selv å lage en bestemt tone uten å ha noen andre toner til hjelp. Personen kan bli bedt om å synge en bestemt note, og så greier personen akkurat det. Eller personen kan høre en note, og bli spurt om hva den heter:

“Det er en ciss”, kan for eksempel personen svare. Svaret er naturlig nok enten riktig eller galt, og i denne undersøkelsen ble det regnet som absolutt gehør om man hadde mer enn 85 prosent riktige svar.

Absolutt og relativt gehør

Dette kan sammenlignes med å se en rød bil, og deretter bli spurt om hva slags farge det er. De fleste greier det uten problemer, og uten å ha for eksempel en grønn bil å sammenligne med. Når det gjelder å si navnet på toner, blir det langt vanskeligere for de aller fleste.

Får man en tone å støtte seg til, en man kjenner tonehøyde og navn på, er det langt lettere å navngi eller produsere en bestemt tone. Det kalles relativt gehør, og er langt vanligere enn absolutt gehør. I USA er det færre enn én av 10 000 som har absolutt gehør.

Diana Deutsch ved University of California i San Diego har ledet den første undersøkelsen av perfekt gehør i større skala. 88 mandarintalende musikkstudenter fra Beijing og 115 musikkstudenter fra staten New York - som ikke snakket noe tonespråk - ble undersøkt.

Store forskjeller mellom språkgruppene

I undersøkelsen brukte man en synthesizer for å undersøke gehøret. Tonene strakk seg over 36 noter i tre oktaver.

For å minimere effekten av relativt gehør, var forskjellen på toner som kom etter hverandre alltid større enn en oktav.

- Vi fant store forskjeller mellom de to gruppene. For de som snakket mandarin var ikke absolutt gehør så sjeldent, og det virket som en egenskap som var lettere å tilegne seg for dem enn amerikanerne.

Sen start gjorde absolutt gehør umulig

- Vi fant også en slående effekt av alder for når musikalsk trening startet, sier Deutsch.

I begge gruppene var det nemlig slik, at jo tidligere personen hadde begynt med musikalsk trening, jo mer sannsynlig var det at personen hadde oppnådd perfekt gehør.

"Man undersøkte evnen til absolutt gehør over et register på tre oktaver. På et piano eller en synthesizer får man automatisk riktig tone om man trykker rett sted. På for eksempel strykeinstrumenter eller ved sang, må man finne frem til riktig tone selv."

Forskjellen mellom gruppene var uansett svært stor. For de som hadde startet sin musikalske trening i en alder mellom åtte og ni år, hadde 42 prosent av kineserne og ingen av de som studerte i New York perfekt gehør.

Tidlig musikalsk trening hjalp uansett språk

Startet treningen ved en alder mellom seks og sju år, hadde 55 prosent av kineserne og seks prosent av amerikanerne perfekt gehør. Startet man så tidlig som mellom fire og fem år, hadde 60 prosent av kineserne og 14 prosent av amerikanerne oppnådd perfekt gehør.

Med andre ord hjalp det for begge grupper å starte tidlig med musikalsk trening. For de som ikke snakket et tonespråk, virket det umulig å oppnå perfekt gehør hvis man ventet for lenge med å starte treningen.

Grensen gikk for øvrig nettopp ved den alder lingvister gjerne sier er grensen for når man er i stand til å lære seg et fremmedspråk uten aksent.

Absolutt gehør et ledd i det å lære seg språk?

- Funnene støtter den antagelsen at et barn kan lære seg absolutt gehør som et ledd i det å lære seg språk. Språkinnlæringen kan siden brukes videre til å lære seg toner i musikk.

- Tilegnelsen av perfekt gehør for personer som snakker henholdsvis tone- og ikketonespråk, viser et sammenlignbart bilde med det som gjelder den kritiske tidsrammen for når et barn kan lære sitt andre språk, sier Deutsch.

Start tidlig!

Nyfødte barn er i stand til å lære seg ethvert av Jordens språk, men den evnen svinner raskt.

Tonespråk ser ut til å stimulere og bevare evnen til å lære seg absolutt gehør. Men uansett hvilket språk du snakker, så hjelper det å begynne med musikalsk trening tidlig.

I undersøkelsen fant man ingen kjønnsforskjeller. Dessuten godtok alle som ble spurt, å bli med i undersøkelsen. Man slapp derfor usikkerheten et frafall kunne ha ført med seg.

Lenker:

Tone Language Translates To Perfect Pitch

Tone Language Speakers Possess Absolute Pitch (en tidligere undersøkelse i langt mindre skala)

Diana Deutsch

Powered by Labrador CMS