Forsker på kjøttbakterie

Melkesyrebakterien Lactobacillus sakei kan være med på å gjøre kjøttprodukter trygge og gode. Derfor er det viktig å finne ut hvordan den virker. 

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Melkesyrebakterier er nyttige bakterier som gjennom historien har blitt forbundet med fermenteringer av mat

Melkesyrebakterier er nyttige bakterier som gjennom historien har blitt forbundet med fermenteringer - altså gjæring - av mat.

Økt kunnskap om denne gruppen av bakterier er viktig for å finne frem til hvilke arter og stammer som egner seg best til ulike anvendelser for å produsere trygge og gode matprodukter.

Stipendiat Anette McLeod ved Nofima Mat har studert en industrielt viktig melkesyrebakterie, Lactobacillus sakei. Den er først og fremst kjent på grunn av sin evne til å fermentere og konservere kjøtt.

Hemmer andre bakterier

McLeod har sammenliknet ulike stammer av Lactobacillus sakei isolert fra mat. Målet var å forstå hvorfor denne arten klarer seg bedre på kjøtt og fisk enn andre melkesyrebakteriearter.

- Hennes studier er en viktig del av Nofima Mat sin systematiske forskning for å forstå melkesyrebakterienes primære metabolisme, altså hvordan de utnytter sukkere for syreproduksjon, sier McLeods veileder, seniorforsker Lars Axelsson hos Nofima Mat.

- Bakteriens vekst og syreproduksjon hemmer sykgomsfremkallende bakterier og forringelsesbakterier, og påvirker egenskaper som tekstur og aroma til et produkt.

- Kunnskapen om bakteriens metabolske prosesser kan brukes for å velge ut spesifikke stammer som er optimale blant annet når de brukes som startkulturer.

Populær bakterie

Lactobacillus sakei brukes i dag som startkultur til industriell fermentering av pølser og har potensial til å brukes for å hemme bakterievekst på overflaten av kjøtt- og fiskeprodukter, og dermed ivareta mikrobiell trygghet.

I sitt doktorgradarbeid har stipendiat Anette McLeod har studert den industrielt viktige melkesyrebakterien, Lactobacillus sakei

Bakterien hemmer blant annet vekst av den sykdomsfremkallende bakterien Listeria monocytogenes.

De fleste melkesyrebakterier foretrekker sukkerarten glukose. Fordelen til Lactobacillus sakei er at den vokser godt også på en kombinasjon av glukose og ribose, som er de to hovedsukkerene i kjøtt og fisk, og den kan utnytte andre komponenter ifra kjøttet.

Bakterien tolererer også de harde forholdene under kjøttprosessering og lagring.

Gener

- Jeg har studert geninnholdet i forskjellige stammer av Lactobacillus sakei og sammenliknet med den eneste sekvenserte stammen.

- Genene som er viktige for tilpasning til et liv i kjøttprodukter er bevart i alle stammene. Videre har jeg sett på ulike stammers vekst på glukose og ribose ved å analysere på proteinnivå og på genuttrykk, og ved å undersøke vekst- og syreproduksjons egenskaper.

- Ut i fra dette kunne de aktive metabolske veiene bakterien benytter når den fermenterer de to sukkerartene defineres.

- Studiene gav oss også et innblikk i genreguleringsmekanismer som bakterien bruker for å maksimalt utnytte ulike komponenter for å overleve, avslutter stipendiaten som disputerte for sin doktorgrad 18. juni.

Powered by Labrador CMS