Nord universitet, Bodin maritime fagskole og Lofoten maritime fagskole har bygd en felles simulatorpark. Her øver studenter på hendelser som ligger nært opp til virkeligheten. (Foto: Svein-Arnt Eriksen)
Nord universitet, Bodin maritime fagskole og Lofoten maritime fagskole har bygd en felles simulatorpark. Her øver studenter på hendelser som ligger nært opp til virkeligheten. (Foto: Svein-Arnt Eriksen)

Samarbeider om å berge liv i Nordområdene

Når et skip kommer i havsnød, kan det stå om sekunder. Det primære er å berge mannskapet. Andre følgeskader kan være oljesøl og andre utslipp som skader miljøet. 

I slike situasjoner er det livsviktig at det er noen som kan handle raskt og effektivt. Kompetanse og drill er nøkkelord.

For å takle slike situasjoner samarbeider Nord universitet, Bodin maritime fagskole og Lofoten maritime fagskole om en felles simulatorpark. Her øver studenter på hendelser som ligger nært opp til virkeligheten.

Investeringene omfatter også fartøybroer i Bodø og Lofoten, samt fartøyenheter og beredskapsledelsesverktøy ved Nord universitet. 

Powered by Labrador CMS