Utfordrer autoritære trenere

Fotballens lederrolle er i endring. – Trenere som lykkes med involvere spillerne sine, vil styrke sine vinnersjanser, hevder ledelsesforsker Øyvind Kvalnes ved Handelshøyskolen BI.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

I fotballens verden er lederne konstant i søkelyset, enten laget spiller bra eller dårlig. Trenernes disposisjoner blir gjennomanalysert og vurdert både før, under og etter viktige fotballkamper.

32 av verdens beste landslag kvalifiserte seg til å være med i sluttspillet av fotball-VM i Sør-Afrika. Det er ikke bare på banen vi ser forskjeller mellom lagene.

På trenerbenken ser vi også mange ulike typer lederstiler, fra autoritære franske fotballedere til en klemmende Maradona for Argentina.

Trenerrollen i endring

Lederutfordringene i internasjonal toppfotball viser mange likhetstrekk med øvrige deler av samfunnet.

– Fotballen er i ferd med å gå bort fra sin tradisjonelle autoritære lederstil. Trenerne er blitt mer inkluderende og lyttende i forhold til spillerne sine, hevder førsteamanuensis Øyvind Kvalnes ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

Kvalnes underviser norske topptrenere i ledelse på oppdrag fra Norges Fotballforbund.

Mer enn brikker på banen

Fotballspillerne ser ikke lenger på seg selv som roboter og brikker som er til for å flyttes rundt på etter trenerens eget forgodtbefinnende.

– Spillerne utfordrer autoriteten. De er opptatt av å ha et ord med i laget om hvordan de best skal løse oppgavene sine ute på banen. De ser mer på seg selv som agenter enn som brikker i et spill, fremholder Kvalnes.

Ifølge Kvalnes vil også spillerne kunne sitte på mye av nøkkelen til hvordan laget skal vinne neste kamp.

– Fotballedere og trenere som lykkes med å involvere spillerne i dialog og meningsutveksling, vil kunne høste gevinst i form av bedre prestasjoner på banen.

Både involvering og instruksjon

Førsteamanuensis og filsosof Øyvind Kvalnes ved Handelshøyskolen BI.

Kvalnes understreker at det på ingen måte er snakk om å erstatte den tradisjonelle autoritære instruksjonen med spillerinvolvering i trening og coaching av toppfotballagene.

Snarere et både og.

– Fremtiden tilhører de fotballedere som lykkes med å kombinere instruksjon og involvering. Det handler om å få det beste ut av hver av de to tilnærmingene, fremholder ledelsesforskeren.

Ifølge Kvalnes vil økt involvering fra spillerne føre til økt eierskap og dermed mer motiverte spillere. Spillere vil både føle og oppføre seg som agenter, ikke viljesløse brikker, på banen. De vil også utvise større fleksibilitet.

For mye involvering kan imidlertid ha en nedside i form av ineffektive prosesser, uklarhet om retning, for lite vekt på trenerens erfaring og usikkerhet om makt og autoritet.

Her kommer instruksjon inn som en viktig korrigerende faktor for å sikre klarhet om retning, makt og autoritet, god utnyttelse av treneres kompetanse og effektive prosesser.

Referanse:

Kvalnes, Øyvind: “Authority gets challenged now”: Instruction and involvement in Soccer Coaching. Vitenskapelig paper presentert på årskonferansen til European Academy of Management (EURAM), som ble arrangert 19. – 22. mai 2010 i Roma.

Powered by Labrador CMS