Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norges Handelshøyskole - les mer.

Tryggheten blant enkelte arbeidsteam falt betydelig da Norge stengte ned i mars. Når mesteparten av kommunikasjon er digital, er det lett å snakke mest med de du kjenner best.
Tryggheten blant enkelte arbeidsteam falt betydelig da Norge stengte ned i mars. Når mesteparten av kommunikasjon er digital, er det lett å snakke mest med de du kjenner best.

Vanskeligere å skape nye relasjoner med hjemmekontor

– Praten rundt kaffemaskinen skal ikke undervurderes, , sier forsker.

– Jeg anbefaler ledere mer enn noen gang å fokusere på å vise at du ser den enkelte og bryr deg – ikke bare anta at dine medarbeidere vet det. Med mindre fysiske nærhet kan vi også miste noe av den relasjonelle nærheten, sier Bård Fyhn.

Han er stipendiat ved Norges Handelshøyskole (NHH), og forsker på hvordan psykologisk trygghet utvikles i team.

– Praten rundt kaffemaskinen skal ikke undervurderes, sier stipendiat Bård Fyhn.
– Praten rundt kaffemaskinen skal ikke undervurderes, sier stipendiat Bård Fyhn.

Psykologisk trygghet handler om at man føler seg fri til å dele sine ideer, bekymringer og spørsmål. Begrepet eller verktøyet, er mye brukt innen forskning på team- og ledelse, samt av bedrifter og organisasjoner verden over som ønsker mer effektive team.

– Vi har grunnleggende behov for å bli sett og anerkjent. Det er ekstremt viktig for å fungere godt i jobb. Praten rundt kaffemaskinen skal ikke undervurderes, sier Fyhn.

Hold teamet samlet

I sin forskning har Fyhn fulgt team i næringsliv, det offentlige og blant studenter.

– Tryggheten blant enkelte team falt betydelig da Norge stengte ned i mars og rutinene brått ble endret. I løpet av de påfølgende månedene fikk disse teamene tilbake tryggheten de hadde før pandemien, forteller stipendiaten.

Det som bidro til økt trygghet var ifølge Fyhn opplevelsen av at de stod sammen som et team i en usikker tid, og hadde hyppige møter med tett samarbeid for å håndtere utfordringene de stod overfor.

Flere opplevde å faktisk bli bedre kjent ved å komme inn i stuene til hverandre, om enn via skjerm.

Snakker mindre med de man ikke kjenner så godt

En ny masteroppgave fra NHH, som Fyhn har veiledet, viser også betydningen av det sosiale for å skape trygge team. Studentene Ida Munch Aanonsen og Kristoffer Fure har i sin oppgave fulgt tre team hos en stor finansiell bedrift under koronapandemien. Denne oppgaven publiseres i februar 2021.

– Oppgaven viser at så lenge teamene jobbet tett og hadde hyppige møter, håndterte teamene overgangen til digitalt samarbeid bra. I perioder der det ble jobbet med rutinearbeid som krevde lite samarbeid, falt tryggheten og teamfølelsen i takt med den sosiale interaksjonen, forklarer Fyhn.

Han påpeker at svake relasjoner mellom teammedlemmer kan bli forsterket på hjemmekontor, ettersom det blir lettere å kun gjøre avklaringer med de man kjenner best og er mest trygg på.

– Det fører til at man snakker enda mindre med de man allerede har minst kontakt med i teamet. Fra mine egne studier ser jeg også at subgrupper kan være svært ødeleggende for teamets samlede trygghet og hvor effektive de er, sier han.

Subgrupper er undergrupper eller grupper i gruppen.

Hjemmekontor ikke den nye normalen

Flere store internasjonale selskaper, som Facebook, har gått inn for at deler eller alle ansatte kan jobbe fra hjemmekontor permanent. Det beste er en kombinasjon av fysiske og digitale møteplasser, mener forskeren.

– I min sammenfatning av forskningslitteraturen finner jeg at det er hensiktsmessig å kombinere digitalt arbeid med ansikt-til-ansikt-møter – for både tryggheten og effektiviteten til teamet. Nyere studier tyder på at vi fremdeles foretrekker å møtes fysisk, særlig fordi det øker trivselen på jobb, sier Fyhn.

Deler av forskningen det vises til er basert på upublisert og fortsatt pågående datainnsamlinger fra Bård Fyhns doktoravhandling.

Bård Fyhns tre tips for å skape et godt team, digitalt

  • Noen liker skjerm, andre frykter det. Sørg for at alle er med på det som skjer og ikke ligger forlatt i et bortgjemt breakout-room på Zoom. (Med funksjonen «breakout rooms» kan møteleder dele møtet opp i mindre grupper.) Unngå «Hva! Vet du ikke hvordan du gjør det?»-holdninger.
  • Lag en teamkontrakt. La alle få være med å sette ord på hvordan de foretrekker å jobbe nå som rammevilkårene er endret. Eierskapsfølelse er avgjørende for effektivt samarbeid.
  • Kombiner fysiske og digitale møter, så langt det lar seg gjøre med hensyn til smittevern. Team som regelmessig møtes fysisk viser seg i større grad å opprettholde den psykologiske tryggheten gjennom perioder uten slike møtepunkt.

Referanser:

Bård Fyhn: Waiting for the host to start this meeting …- Psykologisk trygghet i digitalt teamarbeid. Necesse, volume 5, issue, 2020, side 117-128. Lenke til tidsskrift (pdf)

Vidar Schei, Therese Sverdrup og Bård Fyhn: Effektive team: Fant Google oppskriften? Magma, 2020.

Powered by Labrador CMS