– Når en med ADHD først tenner på en idé, går han eller hun ofte i gang umiddelbart uten å gå veien om risikoanalyser. En med ADHD vil typisk kaste seg ut i det og deretter erfare om det fungerer, sier forsker. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB Scanpix)

Folk med ADHD er ofte gode på nyskaping

Mens forskningen så langt har pekt på problemene med en slik diagnose, viser nyere forskning at folk med ADHD kan være svært gode på entreprenørskap og innovasjon.

Fakta om prosjektet:

Regionale forskningsfond Midt stod for 50 prosent av finansieringen til prosjektet.

Folk med ADHD kan ha kvaliteter som gjør dem veldig godt egnet for å starte nye bedrifter.

– Når de først tenner på en idé, går de ofte i gang umiddelbart uten å gå veien om risikoanalyser. I mange tilfeller ville ikke en risikoanalyse gitt det fulle og hele svaret uansett. En med ADHD vil typisk kaste seg ut i det og deretter erfare om det fungerer, sier Johan Wiklund. Han er professor ved Nord universitet.

Betegnelsen ADHD står for attention deficit hyperactivity disorder.

– De som har ADHD kjennetegnes ved at de har konsentrasjonsvansker, kjeder seg fort, er hyperaktive og impulsive, forklarer Wiklund.

Wiklund, som selv har ADHD, la merke til at det knapt fantes forskning som kunne vise til positive sider ved å ha diagnosen.

– Det er ikke så rart, egentlig. Forklaringa kan være at leger og psykiatere tradisjonelt har vært mest opptatte av å finne feil hos mennesker, og deretter å foreskrive en behandling, sier Wiklund.

Startet bedrift fordi de kjedet seg

Wiklund og forskerteamet hans kontaktet den største organisasjonen i Sverige for folk med ADHD på Facebook, og ba om respons fra de som også drev egne bedrifter.

De endte opp med et utvalg på 14 personer med en formell ADHD-diagnose som også var entreprenører.

– Vi fant ut at trekk og symptomer forbundet med ADHD gjennomsyret arbeidet deres i eget firma. Alle trakk fram som en stor fordel at de kunne jobbe på tider av døgnet der de var full av virkelyst og ta seg fri på andre tider når energinivået var lavere. Flere av dem fortalte at de hadde startet bedrift på ren impuls fordi de kjedet seg i jobben de hadde tidligere. 

Handler uten å tenke over konsekvensene

Studien viser at når det kom til nyskaping og entreprenørskap handlet de med ADHD gjennomgående på impuls, fordi de var utålmodige og fordi de søkte noe nytt. 

Johan Wiklund, har forsket på ADHD og innovasjon. (Foto: Svein-Arnt Eriksen)

Det viste seg også at flere handlet på impuls, uten å tenke over ofte omfattende konsekvenser. Utålmodighet viste seg å være en nøkkelfaktor for å engasjere seg i ny adferd på arbeid. Det å søke etter noe nytt i sammenheng med nyskaping innebærer risikoadferd, viser studien.

– Hvorvidt det å handle uten å tenke gjennom saken først er positivt eller negativt, avhenger av hvor stor usikkerheten er og situasjonens kompleksitet, og dessuten tilgangen på informasjon som kan bli veid i forhold til beslutninger, sier Wiklund.

Han påpeker at den positive siden ved å handle på impuls er at det blir enklere å ta beslutninger i komplekse og usikre situasjoner. 

– Vår konklusjon i denne studien er at når det gjelder nyskaping, så er det å handle uten å tenke konsekvenser først, assosiert med større grad av intuitive avgjørelser, sier Wiklund.

– Utålmodighet førte til ny adferd og bidro til at entreprenøren var på konstant utkikk etter nye muligheter. Mange av de som ble intervjuet i studien, engasjerte seg i nye prosjekter samtidig med det de nettopp hadde startet, og fortalte at de hadde fått nye ideer hele tiden.

– De var også åpen for å prøve noe nytt, selv om det var risikabelt og farlig. Impulsive personer har en tendens til å legge større vekt på positive muligheter enn ulempen og risikoen, sier forskeren.

Aktivitet, energi og hyperfokus

Deltakerne i studien mente selv at de hadde høyere arbeidskapasitet, mer energi og mindre behov for søvn enn folk som de kjente uten ADHD. Samtidig sa flere at de hadde problemer med å få sove på natta og at de i stedet stod opp og gikk på arbeid.

– ADHD kan være forbundet med en tilstand av hyperfokus. Et kjent eksempel på det er svømmeren Michael Phelps med hele 27 OL-medaljer. Han trente sammenhengende i fem år hver eneste dag, inklusive jul- og nyttårsaften. Hans ADHD var en forutsetning for det intense fokuset på trening og bidro til hans suksess. Hyperfokus er å konsentrere seg fullt og helt om den ene oppgaven og stenge det aller meste ute. Slik beskriver flere av de vi intervjuet sin situasjon, sier Wiklund.

– Blir forskningen din påvirket av at du selv har ADHD?

– Studien er et samarbeid mellom meg og flere andre forskere sånn at resultatet ikke blir påvirket av mine holdninger og situasjon. I denne studien har vi intervjuet 14 personer med ADHD. Noen lykkes veldig bra, andre går det dårligere med, sier Wicklund   

Referanse:

Wiklund, J. m.fl: Entrepreneurship and psychological disorders: How ADHD can be productively harnessed. Journal of Business Venturing Insights (2016) (sammendrag)

Powered by Labrador CMS