Norge har svært lite dyrkbar jord i reserve, noe som betyr at produksjonen av matkorn ikke kan økes vesentlig. Her en hvetåker i Ås i Akershus. (Foto: Lars Sandved Dalen / Skog og landskap)

Lite dyrkbar jord igjen

Norge har svært lite dyrkbar jord i reserve. Nye kart viser hvor disse områdene er. Produksjonen av matkorn kan ikke økes vesentlig.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Bare tre prosent av Norges areal er jordbruksareal, og stadig forsvinner jordbruksland til fordel for nye boliger og veier.

– Man har lett for å tro at vi har mye dyrkbar jord i reserve som kan brukes hvis det trengs, men det stemmer ikke, sier avdelingsdirektør Hildegunn Norheim i Norsk institutt for skog og landskap.

Uegnet for matkorn

Det meste av det vi regner som dyrkbar mark, i tillegg til den som allerede er utnyttet, ligger på steder med et klima som ikke egner seg til matkornproduksjon. Det vil si langt til fjells eller langt mot nord.

– Disse områdene kan brukes til å dyrke gress og korn til dyrefôr, noe som indirekte kan gi økt matproduksjon. Men det kan ikke dyrkes matkorn der, sier hun.

Det er 12,5 millioner dekar ubenyttet dyrkbar jord i Norge. Under to prosent av dette arealet ligger i områder med et klima som er velegnet for matkorndyrking. Det tilsvarer mindre enn halvparten av arealet til Oslo kommune.

Nyttig på nett

Hildegunn Norheim. (Foto: Gisle Bjørneby / Skog og landskap)

Norsk institutt for skog og landskap gir nå ut et nytt kart som gir oversikt over hvor den dyrkbare jorda ligger.

– En del jordbruksreserver som til nå har stått som tilgjengelige i statistikkene, har i realiteten vært borte for lenge siden. De oppdaterte kartene gir et riktigere bilde av landskapet.

Kartene gjør at man lettere kan se hvor den dyrkbare marka er. Skog og landskap har også kart som viser hvor det er jordbruksarealer i dag og hvilke andre verdier som ligger i arealene. Alle disse kartene er fritt tilgjengelig på nettet.

– De er sentrale verktøy både i landbruksforvaltning og arealplanlegging og for politikere og andre beslutningstakere, sier Norheim.

Kommunalplansjef Tore Rolf Lund i Horten er en av dem som bruker kart i sitt arbeid.

– Uten dette verktøyet ville planleggingen være mye mer utfordrende. Da hadde vi blitt nødt til å ta med fagfolk ut i felt og bruke masse ressurser. Vi er helt avhengig av gode og oppdaterte kart, sier Lund.

Mye omdisponeres

I årene fra 2005 til 2011 ble i gjennomsnitt 7500 dekar dyrket jord årlig omdisponert til andre formål enn landbruk. Det tilsvarer tre fotballbaner per dag.

Se videoen om hvordan dyrkbar jord har forsvunnet og hvordan jorda kartlegges:

Lurer du på hvor du finner dyrkbar jord i ditt fylke?

Denne lenken åpner karttjenesten Kilden på Skog og landskaps nettsider, med Dyrkbar jord-kartet haket av. Du zoomer deg inn i kartet til målestokk 1:40 000 for å se kartlaget.

Kort om kart

Kartene fra Skog og landskap:

Arealressurskart (AR5) – viser hvor det er jordbruksarealer, skog, osv.

Kart over dyrkbar jord – viser områder som er egnet for oppdyrking.

Kart over jordkvalitet – viser hvor den beste jorda er.

Både disse og flere andre kart finner du på Kilden hos Skog og landskap.

Powered by Labrador CMS