Denne artikkelen er produsert og finansiert av NTNU - les mer.

Data fra 18 pasienter med migrene ble plottet inn i en maskinlæringsmodell. For å innhente data ble en migreneapp og fingersensor brukt.

Forskere undersøker om kunstig intelligens kan forhåndsvarsle migreneanfall 

Studien er liten, men viser at det kan lages et varsel for hvordan migrene kan utvikle seg – et helt døgn av gangen.

Migrene er en hovedårsak for uførhet i alderen 15–55 år. Flest kvinner rammes.

En hverdag med migrene er krevende. Dette er en type hodepine med kraftige og pulserende smerter.

Nesten alle som har migrene, opplever funksjonsnedsettelse under et anfall. Et planlagt foredrag må avlyses. En arbeidsreise må utsettes. En kollega må på kort varsel steppe inn.

Sykdommen er uforutsigbar, og usikkerheten om når et anfall kommer, er forbundet med angst og ytterligere funksjonsnedsettelse.

Prøver å lage værvarsel for flere døgn 

– For mange begynner symptomene 72 timer før et anfall, men tegnene kan samtidig være vanskelige å gjenkjenne, sier Anker Stubberud, lege og hodepineforsker ved NTNU.

 Nå jobber han og kollegene med å utvikle et digital varsel for migrene.

– Målet vårt er at pasienter skal få hjelp til å forutsi sannsynlighet for migrene med 80 prosent sikkerhet og flere døgn frem i tid, sier Stubberud.

Det er et stykke igjen dit, men et første viktig skritt på veien er nå tatt.

Lovende start

I en pilotstudie, som er en slags test på om man er på rett vei, har forskerne utviklet en maskinlæringsmodell. De brukte data fra 18 pasienter som hadde loggført 388 hendelser i en dagbok for migrene.

Dette ble plottet inn maskinlæringsmodellen. Modellen traff med 60 prosent sannsynlighet. 

– Nå skal vi øke antall pasienter til 250 og plotte inn cirka 20.000 dager med hodepine. Det vil gi oss et solid grunnlag for et tredje skritt hvor vi skal bruke verktøyet på faktiske pasienter, sier Stubberud.

Han håper at et slikt verktøy på sikt kan være god støtte for legene når de skal ta beslutninger om hvilket behandlingsforløp som vil være best for en pasient.

– Det vil også hjelpe pasienter til å planlegge dagen sin bedre, og være nyttig i kombinasjon med hodepinedagbok og medisiner, sier Stubberud.

Referanse:

Anker Stubberud mfl.: Forecasting migraine with machine learning based on mobile phone diary and wearable data. Sage Journals, 2023. Doi.org/10.1177/03331024231169244

Powered by Labrador CMS