Dette funnet fra Los Rieles i Chile er blant levningene som kaster lys over de første folkevandringene i Amerika. (Foto: Bernardita Ladrón de Guevara)
Dette funnet fra Los Rieles i Chile er blant levningene som kaster lys over de første folkevandringene i Amerika. (Foto: Bernardita Ladrón de Guevara)

De første amerikanerne: Nye studier viser hvor raskt de befolket det nye kontinentet

Da isen først trakk seg tilbake helt oppe i nord, gikk det ikke lang tid før folk nådde det sørligste Amerika. Det viser nye DNA-analyser.

Forskere har undersøkt DNA fra 15 levninger som er funnet over hele det amerikanske kontinentet. Fra Alaska i nord til Patagonia i sør.

Seks av genomene er over 10 000 år gamle. Undersøkelsene bekrefter at befolkningen av Amerika skjedde fort da folk først kom forbi isen som hadde sperret veien sørover.

Tann fra Alaska

En barnetann som ble funnet i det som nå er Alaska, bekrefter teorien om at alle kom denne veien fra Asia.

Sannsynligvis levde en stor befolkning i området som i dag ligger under havet mellom Asia og Nord-Amerika. Området har fått navnet Beringia og ligger nå under det som er Beringstredet og Beringhavet.

Denne gruppen mennesker skilte lag med sine sibirske og østasiatiske slektninger for omtrent 25 000 år siden.

Der var de mer eller mindre fanget, i hvert fall sperret isen veien videre mot øst. Da isen trakk seg tilbake, var det en demning som åpnet seg.

En gren tok veien østover på tvers av det aller nordligste Amerika. En annen vandret sørover. Det var denne siste som i ekspressfart sørget for at det var mennesker helt sør i det sørligste Sør-Amerika.

– Forbausende fort

Veien sørover åpnet seg for litt over 15 000 år siden. Hva som skjedde videre har vært vanskelig å lese ut av genene til nålevende urfolk.

Men forskerne tror det gikk fort sørover fra Alaska.

– Befolkningen spredte seg på tvers av Nord-Amerika kanskje i løpet av noen hundreår. Deretter inn i det østlige Sør-Amerika i løpet av et tusenår eller to, skriver de i tidsskriftet Science.

– De genetiske likhetene mellom levninger fra Nevada i USA og fra Brasil viser at befolkningen spredte seg med forbausende hastighet, sier David Meltzer i en pressemelding.

Dette er ikke overraskende. Arkeologene har tidligere vist at det gikk radig nedover kontinentet.

– På bakgrunn av arkeologiske funn hadde vi mistanke om at det var slik, men det er fascinerende at genetikken bekrefter det, sier Meltzer.

Kartet viser hvordan befolkningene beveget seg sørover i Amerika. (Illustrasjon: Michelle O’Reilly, Cell)
Kartet viser hvordan befolkningene beveget seg sørover i Amerika. (Illustrasjon: Michelle O’Reilly, Cell)

– De hadde et helt kontinent for seg selv, og de forflyttet seg over store avstander i svimlende fart.

Tre bølger

En annen studie har prøvd å se mer detaljert på hvordan vandringene fant sted. Forskere har analysert genene til 49 individer fra Belize, Brasil, sentralt i Andesfjellene og helt sør i Sør-Amerika.

Undersøkelsene viser at alle urfolkene i Sør-Amerika kommer fra den samme stammen. Som da høyst sannsynlig betyr Beringia-befolkningen.

– Nesten alle sentral- og søramerikanere oppsto i en stråleaktig spredning fra den første avstamningen og i minst tre grener, sier Cosimo Posth i en pressemelding.

Dermed avviser de teorien om de såkalte «paleoamerikanerne». Tidligere studier av kranier fra Nord- og Sør-Amerika har gitt grobunn for teorien om at en folkegruppe skal ha befolket kontinentet før de amerikanske urfolkene. Det kan du lese mer om i denne saken: Tilbakeviser teori om de mystiske «paleoamerikanerne»

Den første bølgen av mennesker kom «like etter» at den sørlige grenen, som også omfatter mye av det som i dag er USA, skilte lag med den nordlige.

Men forskerne oppdaget at for cirka 9000 år siden kom en ny bølge inn i Sør-Amerika som ganske raskt erstattet mye av det gamle genmaterialet.

Clovis-kulturen

Dette kaster nytt lys over den såkalte Clovis-kulturen. Redskapene deres er funnet mange steder i Nord-Amerika, men det har vært få spor av dem i Mellom- og Sør-Amerika.

Tidligere har dette vært tolket som et tegn på at de som befolket Sør-Amerika var av en annen avstamning enn Clovis-folket. At de kom fra Asia i en egen bølge.

I de nye genanalysene er det mye Clovis-rester i Sør-Amerika, også. Men bare i veldig gamle levninger.

– Vi hadde ikke forventet å finne spor av Clovis-folket i Sør-Amerika, sier Nathan Nakatsuka i en pressemelding.

– Men det ser ut til at utvidelsen av den Clovis-relaterte avstamningen også fant veien til deler av Mellom- og Sør-Amerika.

Det var sannsynligvis denne befolkningen som ble erstattet og nesten forsvant under den neste bølgen. Gener fra folk som har vært knyttet til Clovis-kulturen er fraværende hos nålevende søramerikanske urfolk og i levninger som er yngre enn 9000 år.

En historie full av hull

Den tredje bølgen, som heller ikke var kjent fra før, viser en sammenheng mellom folk som bodde i det som nå er California og levninger fra det sørlige Peru.

Denne kan ha kommet for rundt 5000 år siden. Akkurat hvor den startet er uvisst, men også denne har utgangspunkt fra folk som vandret sørover fra Beringia for rundt 15 000 år siden.

Forskerne kan også se hvordan folk fra Mellom-Amerika spredte seg både nordover og sørover for rundt 8000 år siden, men fortsatt er dette bare grove tegninger av hva som faktisk har foregått.

– Vi er veldig entusiastiske over mulighetene for en mye bedre forståelse av historien om befolkningen av Amerika. Men dette er et stort felt fullt av geografiske og kronologiske hull, sier David Reich.

Referanser:

Moreno-Mayar mfl: Early human dispersals within the Americas. Science, november 2018, doi: 10.1126/science.aav2621. Sammendrag

Posth mfl: Reconstructing the Deep Population History of Central and South America. Cell, november 2018, doi: 10.1016/j.cell.2018.10.027. Sammendrag

Powered by Labrador CMS