Slik kan det ha sett ut i Alaska for 12 000 år siden, ifølge en illustratør og forskerne. (bilde: Eric S. Carlson in collaboration with Ben Potter)

Hvordan kom de første menneskene seg til Amerika?

12 000 år gamle levninger funnet i Alaska forteller om reisen over det forsvunne kjempelandet Beringia.

Det amerikanske kontinentet ble befolket veldig sent i menneskehetens historie. Det har kanskje ikke gått mer enn 15 000 år siden de første menneskene satte beina sine på amerikansk jord.

Det er jo ganske lenge siden, men for å sammenligne så er det mer enn 120 000 år siden de første moderne menneskene utvandret fra Afrika og begynte å spre seg i verden.

De fleste forskerne som jobber med dette er enige om at Amerika ble befolket gjennom Alaska. Alaska så nemlig ganske annerledes ut for titusenvis av år siden.

Da kunne man nemlig gå tørrskodd fra Asia til Alaska, på det enorme landområdet som har fått navnet Beringia. Navnet er hentet fra Beringstredet, som i dag skiller Alaska fra Russland.

Men det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål rundt denne folkevandringen inn i Amerika. Akkurat når skjedde den, og var det bare én bølge av folk, eller skjedde vandringen fra Asia til Amerika flere ganger?

Danske og amerikanske forskere har nå undersøkt genene til levningene av to spedbarn som ble funnet under en arkeologisk utgravning i Alaska i 2013. Disse genene forteller en historie om hvem som faktisk befolket Amerika, og gir forskerne et bilde på når det skjedde.

Utgravningene i Alaska i 2013. (Bilde: Ben Potter)

Gigantisk landområde

Landområdet Beringia som nå ligger under havet mellom Alaska og Russland blir ofte kalt for en landbro, men dette begrepet skjuler hvor digert det egentlig var.

Da det var på sitt største, for mer enn 15 000 år siden, var det rundt 1,6 millioner kvadratkilometer stort. Det er på størrelse med Frankrike, Tyskland, Polen og Italia til sammen.

Se bildene under for å se hvordan dette landområdet kan ha sett ut, og hvordan det ser ut på kartet  i dag.

Beringia, slik det kan ha sett ut for 21 000 år siden. (Bilde: NOAA)

Slik ser det ut nå:

 

 

En av teoriene om hvordan Amerika ble befolket kalles, blant annet i denne studien, for Beringian standstill-modellen. Ifølge denne teorien utvandret det folk fra Asia og inn i Beringia for 20 000-36 000 år siden.

Og der ble de boende i tusenvis av år, ifølge denne hypotesen. Isbreer blokkerte etter hvert Beringia både i Sibir og i Alaska, og det tok flere tusen år før isen gikk såpass tilbake at det gikk an å komme seg til Alaska.

Hypotesen går ut på at all urbefolkning i Amerika stammer fra denne gruppen som levde i Beringia i kanskje mer enn 10 000 år, før noen av dem begynte å spre seg rundt på kontinentet.

For rundt 11 000 år siden steg havet nok til å skille Alaska og Sibir fra hverandre, og Beringia ble etter hvert oversvømt av havet.

Spedbarns-levningene fra Alaska gir denne hypotesen mer vind i seilene, ifølge den nye studien som nå er publisert i tidsskriftet Nature.

I slekt med alle

Forskerne har nemlig klart å trekke ut hele arvematerialet til det ene spedbarnet, som levde for rundt 11 500 år siden i Alaska.

De har sammenlignet spedbarnsgenene med forskjellige genomer fra folk fra hele verden, inkludert urbefolkning som fortsatt lever i Nord- og Sør-Amerika.

Spedbarnet var nærmest i slekt med Amerikansk urbefolkning fra nesten hele kontinentet. Det kan bety at nesten alle som kom til det amerikanske kontinentet har det samme opphavet, nemlig den ene gruppen som levde i Beringia i så mange år.

Forskerne mener at denne ene gruppen etter hvert delte seg i flere slektslinjer, blant annet Nord- og Sør-Amerikanere, men også i slekten til disse spedbarna. Forskerne har gitt dem navnet Ancient Beringians.

Når forskerne ser på den genetiske historien til amerikanske urfolk, mener de at splittingen av den opprinnelige Beringia-gruppen i Nord- og Sør-Amerika skjedde for omtrent 15 000 år siden.

Hvis de går enda lengre bakover i historien, levde folkegruppen som etter hvert flyttet inn i Beringia i Asia for 36 000 år siden. Genene tyder på de at flyttet ut i Beringia fra Asia rundt denne tiden, men at de fortsatt utvekslet gener med asiater i Sibir i 11 000 år til. Etter dette ble de mer isolert ute i Beringia.

Referanser:

Potter mfl: Terminal Pleistocene Alaskan genome reveals first founding population of Native Americans. Nature, 2018. DOI: 10.1038/nature25173

Powered by Labrador CMS