- En halv million døde som følge av Irak-invasjonen

Nærmere en halv million mennesker kan ha dødd i Irak som følge av den USA-ledede invasjonen i 2003 og borgerkrigen som fulgte.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Antall døde i Irak som følge av den USA-ledede invasjonen er nærmere en halv million mennesker, sier ny studie. Bildet viser ødeleggelser etter en bilbombe utenfor en kirke i Bagdad i 2004. (Foto: iStockphoto)

Tallene kommer fram i en ny studie gjennomført av forskere i USA, Canada og Irak og publisert i det vitenskapelige tidsskriftet PLOS Medicine.

De omfatter dødsfall som følge av krigshandlinger og vold mot enkeltpersoner.

Studien omfatter også økt antall dødsfall i det sivile samfunnet som resultat av ødelagt infrastruktur og andre indirekte effekter etter invasjonen.

Forskerne har brukt data fra intervjuer med 2000 utvalgte husstander og brukt disse til å beregne antall dødsfall i Irak før og etter invasjonen. Undersøkelsen dekker perioden 2003 til 2011.

Det er tatt høyde for befolkningsvekst og sammenlignet med antallet dødsfall av alle årsaker i de to åra før invasjonen.

Stor usikkerhet

I følge studien er 405 000 dødsfall som følge av invasjonen og den påfølgende interne konflikten det mest sannsynlige tallet om tendensen fra de grundig utvalgte husstandene er representative for hele landet.

I tillegg kommer at metoden ikke fanger opp husstander som har flyktet fra landet.

Familier som har flyktet har større andel drepte familiemedlemmer enn familiene som har blitt i landet. Forskerne mener at dette utgjør ytterligere 55 000 dødsfall.

Usikkerhetsmarginen er stor. Tallet på døde som følge av konflikten kan ifølge studien være så høyt som over 800 000, men kan også være under 100 000, oppgir forskerne.

60 prosent av de dødsfallene var direkte knyttet til voldshandlinger. Antall drepte som følge av vold nådde en topp i 2006 og 2007.

Lavere tall

Tallene som nå legges fram er mye lavere enn en studie som ble publisert i tidsskriftet Lancet i 2006. I denne studien ble antallet døde beregnet til mer enn 650 000, som følge av invasjonen og påfølgende konflikt i perioden 2003-2006.

2006-studien har blitt kritisert av andre forskere for å ha et for høyt tall for antall døde.

- Tallene som nå legges fram er et mye mer forsiktig resultat. Samtidig er også disse tallene dramatiske nok i seg selv, sier Henrik Urdal, forsker ved PRIO, Peace Research Institute Oslo og prosjektleder for Konflikttrendprosjektet.

Urdal påpeker at den nye studien ser på en periode på åtte år, mens 2006-studien bare omfattet tre år. Antall drepte per år der dermed kraftig nedjustert.

Professor Gilbert Burnham ved Johns Hopkins Unviersity i Baltimore, USA, ledet Lancet-studien og er også med i teamet som står bak den nye studien i PLOS Medicine.

Bekreftede drepte

Tallene fra den nye studien kan sammenlignes med tallene fra organisasjonen Iraq Body Count. Den går gjennom alle bekreftede meldinger av antall sivile som er drept av militære eller militser i Irak siden invasjonen.

Iraq Body Count oppgir minst 115 000 døde fra invasjonen i 2003 og fram til første uke av juli i år.

Siden alle drapene som registreres i denne databasen skal være bekreftet, representerer Iraq Body Count et minimumstall for antall drepte. Disse tallene omfatter bare sivile og er også av den grunn lavere enn totalt antall drepte.

Geværskudd drepte flest

Det er stort sammenfall mellom den nye studien i tidsskriftet PLOS Medicine og tallene fra Iraq Body Count når det gjelder dødsårsak. Det er ikke bilbomber som har drept flest, men geværkuler.

Den nye studien oppgir at USA-ledede koalisjonsstyrker står for en tredel av antall drepte, mens ulike militser står for en like stor andel.

Iraq Body Count oppgir koalisjonsstyrkene som ansvarlig for en lavere andel døde, men dette kan skyldes at PLOS Medicine-studien i tillegg til sivile også omfatter milits og regulære soldater drept i kamp.

- Viktig forskning

Henrik Urdal ved PRIO sier at det er viktig at det gjøres forskning for å få så riktige tall som mulig når det gjelder de menneskelige omkostningene ved konflikt.

Krigførende parter kan ofte ha egeninteresse av å gjøre tallene små eller store.

- Veldig mange av tallene som kommer ut kommer fra en side som er part i konflikten, påpeker Urdal.

Det er imidlertid krevende å utforme metoder som fanger opp korrekt resultat, spesielt i land som nesten har gått i oppløsning.

Fortsatt mange drepte

Den nye Irak-studien dekker perioden fram til 2011. Volden i Irak er nå på et lavere nivå enn i 2006 og 2007, da antall sivile drepte i voldshandlinger var på flere tusen i måneden.

Ulike grupper bruker likevel fortsatt vold mot sivile som våpen i den politiske kampen om makt i landet, og sirkelen av vold fortsetter.

Flere hundre personer blir drept hver måned. Iraq Body Count oppgir 3200 sivile drepte de første seks månedene i år.

Referanse:

Amy Hagopian, Abraham D. Flaxman, Tim K. Takaro, Sahar A. Esa Al Shatari, Julie Rajaratnam, Stan Becker, Alison Levin-Rector, Lindsay Galway, Berq J. Hadi Al-Yasseri, William M. Weiss, Christopher J. Murray og Gilbert Burnham: “Mortality in Iraq Associated with the 2003–2011 War and Occupation: Findings from a National Cluster Sample Survey by the University Collaborative Iraq Mortality Study,” PLOS Medicine 15. oktober 2013

Powered by Labrador CMS