Bedre kreftdiagnose med ny scanning-metode

Metoden gir mer nøyaktige bilder av svulster i hjernen. Det kan gi raskere diagnoser og være med på å forhindre unødvendig medisinering.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Et bilde av en ondartet hjernesvulst tatt med MR. (Foto: Kyrre E. Emblem)

Den nye metoden bruker en vanlig MR-scanner til å hente ut informasjon om blodårene i hjernen.

I dag brukes MR-scannere og kontrastvæske for å undersøke egenskapene i svulstens blodårer.

Ved å se hvordan kontrastmiddelet beveger seg gjennom blodårene i svulsten kan forskerne også anslå hastigheten på blodstrømmen, hvor mye blod som finnes i vevet og tykkelsen på blodårene.

Det kan fortelle legene om svulsten er på fremmarsj og hvordan pasienten responderer på behandling.

Får informasjon av forsinkelser

Forskerne kan nå ta to blodstrømsopptak parallelt.

Den nye teknikken utnytter de små forskjellene mellom de to opptakene, og dermed kan man se endringer svulsten tydeligere.

– På bakgrunn av egenskapene i vevet kan vi se forsinkelser mellom de to opptakene, og det er altså forskjellene i disse forsinkelsene som gir den nye informasjonen forteller forsker Kyrre Eeg Emblem.

Illustrasjonen viser forskjellen mellom friske blodårer (nederst), blodårer i hjernesvulst som responderer på medisinering (øverst) og blodårer i hjernesvulst som ikke responderer (midten). (Foto: (Illustrasjon: Kyrre Eeg Emblem, OUS))

Han står bak studien sammen med kollega professor Atle Bjørnerud ved Intervensjonssenteret på Oslo Universitetssykehus og en rekke internasjonale forskere.

Mens man tidligere bare har kunnet måle blodårenes tykkelse, kan man med den nye metoden også identifisere forskjellige typer blodårer som finnes i bildet samt blodårenes energiforbruk i form av oksygenopptak.

Ser om medisinen fungerer

Denne informasjonen gir blant annet muligheten til å oppdage om pasientene reagerer på kreftbehandlingen tidligere i forløpet.

– Vi prøvde denne metoden på pasienter med hjernekreft som mottok tumorhemmende medisiner. Metoden indikerte at 30 prosent av pasientene responderte på behandlingen, og disse levde seks måneder lengre enn de som ikke responderte, forteller Emblem.

– Dessuten så vi med denne nye metoden effekten av den medikamentelle behandlingen etter én dag. Tradisjonelt tar det mer enn en måned før vi ser dette.

Når man vet om pasienten responderer på behandlingen eller ikke, kan man kutte ut unødvendig medisinering tidligere i sykdomsforløpet og dermed spare pasienten for bortkastet tid og ubehagelige symptomer.

Allerede klar

Den nye metoden kan også bli verdifull i fremtidig behandling av slag. Informasjonen om blodårenes oksygenforbruk er relevant når det kommer til vurdering av skadeomfanget ved et slag og hvilke områder som kan reddes.

Forskerne kan tydelig se hvordan hjernesvulsten responderer på medisiner. (Foto: (Illustrasjon: Kyrre E. Emblem))

Emblem forteller at metoden allerede nå er klar til bruk.

– Metoden kan brukes så lenge man har tilgang til MR-scannere som er i stand til å ta to parallelle blodstrømsopptak, forklarer han.

Forskerne vil fremover fokusere på å bekrefte resultatene ytterligere, undersøke metoden videre for slagpasienter og prøve metoden i andre kreftformer utenfor hjernen, selv om man da kan være nødt til å gjøre enkelte modifikasjoner på forsøket.

Kilder:

Kyrre E Emblem et al. Vessel architectural imaging identifies cancer patient responders to anti-angiogenic therapy. Nature Medicine (2013) doi:10.1038/nm.3289

Powered by Labrador CMS