null (Foto: Birgitte Seip)

Unødvendige kontroller for tarmkreft

Norske forskere har funnet ut at pasienter med polypper i tarmen antagelig blir innkalt til unødvendige kontroller. - Bruk heller ressursene på å utrede kreft eller andre tarmlidelser, sier forskere. 

Hvert år oppdages mer enn 3 600 tilfeller av tarmkreft i Norge, og forekomsten har økt raskt de siste tiårene. 

Tarmkreft er en av de vanligste kreftformene i Norge og om lag 40-50 prosent av pasientene som får tykktarmskreft dør av sykdommen. Derfor er tidlig diagnose og behandling avgjørende for god prognose. 

Hittil har forskerne trodd at pasienter som har fjernet utvekster på slimhinnen i tarmen - såkalte polypper - har økt risiko for tarmkreft. Derfor har helsemyndighetene anbefalt jevnlige kontroller med koloskopi. Det vil si en kikkertundersøkelse av tykktarmen for disse pasientene. 

Nå viser en fersk undersøkelse fra Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus at denne riskoen er overdrevet. 

Bruk heller ressursene på noe annet

- Mange pasienter som har fjernet polypper fra tykktarmen har ikke høyere risiko for å dø av tarmkreft enn den norske befolkningen som helhet. Dette står i motsetning til hva vi tidligere har trodd, sier forsker Mette Kalager.

Forskerne Magnus Løberg og Mette Kalager med professor Michael Bretthauer (i midten). (Foto: Dagrun K. Gjøstein, UiO)

Det betyr at pasienter med polypper kan ha mindre behov for koloskopi-kontroller enn tidligere antatt.

- Ressursene bør heller brukes på pasienter som utredes for kreft eller har andre lidelser i tarmen, sier forsker Magnus Løberg.

De nye forskningsresultatene  publiseres i dag i New England Journal of Medicine. 

Screening har god effekt

Forskergruppen har undersøkt risikoen for tarmkreft hos mer enn 40 000 norske pasienter med polypper.

Pasientene ble fulgt over en periode på inntil 19 år etter polyppfjerning, og alle dødsfall ble registrert. Studien er den største i sitt slag i verden, og har fulgt pasienter over lengre tid enn alle tidligere studier.

Forskerne har tidligere funnet ut at screening for tarmkreft har god effekt, og at screening med tarmkikkert reduserte forekomst og dødelighet av tarmkreft.

Lange ventelister 

I dag må mange pasienter vente i flere måneder på time til koloskopi ved norske sykehus fordi kapasiteten er for liten. Dette gjelder også pasienter med symptomer på tarmkreft. 

- Pasienter som tidligere har vært til koloskopi og fjernet polypper utgjør en stor og raskt voksende gruppe pasienter på venteliste til koloskopi. Fordi enda flere blir fanget opp via screening, vil antallet pasienter med polypper stige raskt siden de skal til kontrollundersøkelser senere, forklarer Løberg.

Forskningsgruppen er nå i gang med å planlegge en oppfølgingsstudie som skal starte tidlig i 2015. Da skal de teste ulike tidsintervaller for kontroller etter polyppfjerning for å se om sjeldnere kontroller er like effektive som de hyppige som tilbys i dag.

Den nye studien vil inkludere 30 000 pasienter fra Norge og andre europeiske land.

Referanser: 

Magnus Løberg, m.fl.: Long-Term Colorectal-Cancer Mortality after Adenoma Removal. The New England Journal of Medicine. Sept. 2014

Øyvind Holme, m.fl.: Effect of Flexible Sigmoidoscopy Screening on Colorectal Cancer Incidence and MortalityA Randomized Clinical Trial. JAMA. Aug. 2014. 

Powered by Labrador CMS