Faren for å få føflekkreft er enda større om du legger deg i solariet som ung. (Foto: Shutterstock/NTB scanpix)

Størst kreftrisiko for unge kvinner i solarium

Høyere risiko for føflekkreft om du bruker solarium før fylte 30 år.

Faren for føflekkreft øker jo mer du bruker solarium.

Men det har også noe å si hvor gammel du er når du begynner.

Norske forskere har funnet ut at du har større risiko for å få føflekkreft dersom du legger deg på solariumsenga før du fyller 30 år.

Forskerne spurte kvinner over 34 år om solariumsbruk tidligere i livet.

Utbredt helsefare

At yngre løper en større risiko, er kjent fra tidligere forskning.

For eksempel viste en australsk studie at risikoen for å få føflekkreft før du er 30 år, er seks ganger høyere om du har tatt solarium mer enn ti ganger, sammenlignet med en person som aldri har tatt solarium. Det skrev Kreftforeningen om på forskning.no.

Dette var en av grunnene til at norske myndigheter i 2012 innførte 18 års aldersgrense på bruk av solarium.

– Når bruken av solarier blant unge går opp, er vi nødt til å reagere, uttalte daværende helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen på regjeringens nettsider.

Fra 1. januar i år måtte solstudioer ha på plass et system for å håndheve aldersgrensen.

Lang oppfølging

Mange av studiene av sammenhengen mellom unges solariumsbruk og kreft har vært små og har ikke fulgt de samme personene over tid, ifølge forskerne bak den nye studien.

Her har de fulgt hele 140 000 norske kvinner i nesten 14 år i gjennomsnitt, fra 1991 til 2012. Ingen hadde fått kreftdiagnosen før de ble med i studien, for at forskerne skulle kunne måle rekkefølgen: først solarium, deretter kreft.

70 prosent hadde brukt solarium, men de fleste nøyde seg med noen få ganger. 20 prosent hadde begynt før de var 30 år, men andelen unge brukere var høyere blant dem som var født seinere, i tråd med at det ble vanligere å ta sol.

861 av kvinnene fikk føflekkreft, også kalt malignt melanom.

De som hadde begynt før de fylte 30, hadde høyere risiko for å få føflekkreft seinere i livet. Disse fikk dessuten kreftdiagnosen i snitt to år tidligere.

Kvinnene som hadde tatt flere enn 30 økter i solarium, hadde 32 prosent høyere risiko for kreft. De som hadde solt seg aller mest, mer enn tilsvarende en gang i uka i ti år, hadde 50 prosent høyere risiko.

Forskerne sjekket at forskjellene mellom gruppene ikke skyldtes faktorer som hudfarge, bosted og antall solferier.

Er unge mer sårbare?

UVA-strålingen, den som gjør oss brun, er 3,5 ganger sterkere i et solarium enn fra sommersola i Oslo, fant norske forskere som gikk gjennom resultatene fra en rekke studier.

Forskerne vet ikke helt hvorfor yngre løper en større risiko for føflekkreft etter å ha tatt solarium. Flere mener det rett og slett skyldes at du samlet sett blir utsatt for mer stråling i livet dersom du begynner tidlig å ta sol.

Men den australske studien som prøvde å komme til bunns i dette, fant at antall økter i solariet ikke kunne forklare hele forskjellen.

Den nye norske studien peker også på at yngre kan være mer sårbare for de skadelige strålene.

Bryter aldersgrensen

Rundt hver tredje jente mellom 15 og 24 år bruker solarium, viser en undersøkelse fra i fjor av TNS Gallup på oppdrag fra Kreftforeningen.

Men andelen er synkende. Solarium ser ut til å være i ferd med å bli mindre populært.

Blant guttene svarer bare to av ti at de har brukt solarium det siste året.

Til tross for at det ble innført 18-års aldersgrense 1. juni 2012, sier åtte av ti unge at de var under 18 år første gang de tok solarium. Men hittil har solariumseierne altså sluppet å sjekke alderen til gjestene sine.

Vil vurdere forbud mot solarier

Norge ligger på topp i verden i dødelig føflekkreft, bare slått av New Zealand. Hvert år dør 300 personer, ifølge Folkehelseinstituttet.

Og hvert eneste år registreres rundt 1550 nye tilfeller av krefttypen. Det var åtte ganger så mange tilfeller i 2012 som i 1953. Nå er føflekkreft en av de vanligste krefttypene her i landet.

En faggruppe ved Folkehelseinstituttet mener at myndighetene bør vurdere å forby solarier.

Solarium øker kreftfaren, men en del av kreftrisikoen er også arvelig. Noen gener gir økt risiko for kreft uavhengig av hudtype eller antall føflekker.

Føflekkreft er et samspill mellom genetiske faktorer og ytre faktorer, som hvor mye sol du får på huden. UV-stråling fra sola skader arvestoffet i hudcellene.

 

Referanse:

Reza Ghiasvand mfl: Indoor Tanning and Melanoma Risk: Long-Term Evidence From a Prospective Population-Based Cohort Study. American Journal of Epidemiology, 11. januar 2017. DOI: 10.1093/aje/kww148.

Powered by Labrador CMS