Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Stavanger - les mer.

– Du lærer ikke å sykle ved å lese om det. På samme måte lærer du ikke et språk uten å prøve det ut og bruke språket, sier Gølin Kaurin Nilsen.

Slik kan voksne lære norsk enklere og raskere

Øv deg i butikken. Bruk mulighetene dagliglivet gir for å praktisere språket, tipser ekspert på språklæring.

Slik får du testet ut ord, uttrykk og strukturer i språket på en meningsfull og inspirerende måte.

Forskningen til språkforsker Gølin Kaurin Nilsen ved Universitetet i Stavanger viser at denne teknikken spesielt vil være viktig for voksne med et morsmål som ligger langt fra norsk, eller som kan lite grammatikk.

– Kanskje spesielt for disse gruppene er det viktig å få mulighet til å erfare norsk, i stedet for å tenke på språket som en rekke grammatiske strukturer som skal pugges, sier hun.

Språkforskeren mener det å lære et språk kan sammenliknes med å lære å danse eller sykle.

Språkforsker Gølin Kaurin Nilsen ved Universitetet i Stavanger.

– Du lærer ikke å sykle ved å lese om det. På samme måte lærer du ikke et språk uten å prøve det ut og bruke språket, sier Nilsen som understreker at å lære et nytt språk i voksen alder for de aller fleste tar lang tid.

Tilpasning gir motivasjon

– Men jeg tror det er mye å hente i å utvikle norskopplæringen slik at den blir så motiverende og mestringsfylt som mulig, sier hun.

Nilsen har forsket på når i læringsløpet språket begynner å bli mer avansert, hva som kan gjøres for å komme dit raskere, og hvordan norskundervisningen kan tilpasses ulike nivå for å gjøre undervisningen mer motiverende.

Det har hun gjort ved å analysere besvarelser på «Norskprøven», en nasjonal prøve for de som skal studere eller arbeide i Norge. Prøven arrangeres to ganger i året.

Fant ut når språket blir avansert

Nilsen så på utviklingen i bruken av substantiv i 15 tekster på hvert av nivåene, kalt A1, A2, B1 og B2.

B2 er det norsknivået som kreves for å kunne begynne å studere i Norge.

– Ingen har tidligere undersøkt akkurat når på læringsstigen språket blir mer avansert. Det har vært antatt at det skjer mye på B1-nivået, med prøving og feiling på bekostning av korrekthet. Jeg har bevist at det er sånn, forklarer forskeren som ut fra dette har utviklet en modell for språklæring.

Språklæringsmodellen forutsetter at de som skal lære språket hører og leser mye språk samtidig som de får brukt språket og, bevisst eller ubevisst, testet ut ulike mønstre og strukturer i språket.

En ny måte å undervise i norsk som andrespråk på?

Modellen vil særlig være interessant for de som arbeider med norskkurs for voksne innvandrere.

– Det at jeg har identifisert denne utviklingen, og hva som kan påvirke den, vil kunne forsterke og effektivisere arbeidet med å utvikle mer avansert språk, kanskje spesielt på norskkurs, sier Nilsen.

Men å lære norsk eller et annet språk som ligger langt fra ditt eget, er uansett en tålmodighetsprøve:

– Vi snakker om år, men jo mer du praktiserer, desto raskere lærer du språket. Gå på norskkurs og få hjelp til å lære nye ord og sette språket i system og bruk så språket i praksis - på jobb, i fritidsaktiviteter, i butikken og andre steder, tipser språkforskeren som også har et råd til morsmålsbrukere av norsk i møte med de som skal lære språket:

– Å lære norsk i voksen alder er en stor læringsoppgave. Det er viktig at alle som har norsk som morsmål skjønner det og viser tålmodighet og hjelper til der de kan, sier Gølin Kaurin Nilsen.

Referanse:

Gølin Kaurin Nilsen: Substantivfrasens kompleksitetsutvikling i innlærerspråk. En konstruksjonsgrammatisk analyse av skriftlig produksjon fra A1- til B2-nivå. Doktoravhandling. Universitetet i Stavanger, 2022.

Powered by Labrador CMS