Klimaendringer presser livet i havet

Varmere sjøvann får fisk til å flytte seg til nye farvann.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Fisk som normalt lever i varmere vann, har begynt å vandre mot nord. Studien viser også at det som regel er en «baktropp» av fisker som flytter seg langsommere enn «pionerene», når en art begynner å vandre mot nord. (Foto: Colourbox)

Fakta

Sammen med omkring 20 andre forskere arbeidet Keith Brander ved NCEAS, National Center for Ecological Analysis and Synthesis, i Santa Barbara i California.

Gruppen tok for seg mer enn 3000 undersøkelser, vurderte kvaliteten og valgte ut 1735 som de brukte i metastudien.

Det viste seg at over 80 prosent av observasjonene stemte overens med den forventede klimapåvirkningen av livet i havene.

Nå er det ikke lenger tvil om at stigende temperaturer har konsekvenser for naturen.

En global kjempestudie slår nemlig fast at svært mange av havets beboere allerede er påvirket av det varmere vannet.

Det betyr blant annet at vi må begynne å spise fisk som ellers normalt lever i varmere farvann.

– Resultatene var overveldende. Det er den første studien som dokumenterer med så stor sikkerhet at livet i havet reagerer på klimaendringene, sier Keith Brander, som er professor emeritus ved DTU Aqua.

Største studie av sitt slag

Brander har samarbeidet med rundt 20 andre forskere om undersøkelsen, som nettopp er blitt publisert i tidsskriftet Nature Climate Change.

Gruppen gjennomførte en metastudie, noe som betyr at de samlet alle eksisterende undersøkelser og gjennomgikk dem systematisk.

Undersøkelsen gir dermed det første fulle bildet av hvordan temperaturstigninger har påvirket fisk, skalldyr, maneter, muslinger og plankton.

Havet rundt Danmark er spesielt varmt

Temperaturstigningen varierte betydelig i ulike havområder. Noen steder har havet blitt mindre enn en grad varmere, mens det omkring Danmark er opp mot to grader.

Her er det skjedd i løpet av de siste 35 årene, og derfor viser konsekvensene seg allerede tydelig.

– Vi kan se at fiskene flytter seg i takt med at vannet blir varmere. Plutselig kan vi kjøpe ansjos og havabbor i fiskebutikken, sier Brander.

Fremtidsutsikter bekymrer

Selv om det så langt ser ut til at fiskene bare sprer seg over et større areal, kan  utviklingen få mer alvorlige følger.

Havet absorberer over 80 prosent av de globale temperaturstigningene og bruker lang tid på å avgi varmen.

– Hvis stigningen fortsetter, vil vi i løpet av 100 år begynne å se dramatiske konsekvenser, hvor noen arter kan bli utrydningstruet, sier Brander.

Vandrer mot nord

I første omgang anbefaler han å beskytte artene mot overfiske. Det forurenser havet og legger press på bestandene.

– På den måten kan vi kanskje sørge for at bestandene blir robuste nok til å motstå klimaendringer, sier han.

Dårlig med data fra Afrika

Brander peker selv på at det er langt igjen før vi har det fulle overblikket. Det mangler kilder fra mange av de tropiske områdene.

De fleste undersøkelsene kommer fra Europa, Nord-Amerika og Australia, mens bare seks studier kommer fra havene omkring Afrika.

– Hovedmålet vårt er å gjøre folk oppmerksomme på at vi allerede nå kan se temmelig store endringer, selv om temperaturstigningene er relativt små, sier Brander.

Viktig kunnskap

Vi har lagt fram undersøkelsen for Toke Thomas Høye, som er seniorforsker ved Institut for Bioscience på Aarhus universitet, hvor han selv arbeider med klimaendringenes effekt på landjorda i Arktis.

Han var ikke involvert i metaundersøkelsen, men roser forskerne for arbeidet.

– Det er ofte slike studier som ender i hendene på politikere, fordi den gir et godt overblikk. Det er et viktig og ytterst nøkternt stykke arbeid, sier Høye.

Fisker kan bli fanget i varmen

Selv om studien ikke viser tegn på at arter er utrydningstruet, er det grunn til bekymring.

Toke Thomas Høye peker på at de fiskene som i forveien lever langt mot nord, ikke har noe sted å flytte seg. Nylig ble den høyeste temperaturen noensinne målt på Grønland.

– I de arktiske områdene kan det raskt bli problematisk, fordi det finnes arter som bare kan leve i veldig kaldt vann, sier han.

Økosystemer kan velte som dominobrikker

Dessuten kan man ikke vite hva fiskevandringene vil bety for det samlede systemet, og om vi kommer til å se det som kalles «trofisker kaskader».

– Det er det vi er bekymret for, men det er enormt vanskelig å bevise. Hvis en fiskeart beveger seg nordover, kan en annen art miste næringsgrunnlaget sitt, sier Høye.

Risikoen er altså at hele økosystemet velter som en rekke dominobrikker.

– Denne studien bekrefter at mennesket spiller en rolle i temperaturstigningen på kloden vår, og at det er veldig god grunn til å holde øye med den. Det er neppe det siste vi ser til klimaendringene, sier han.

Referanse:

«Global imprint of climate change on marine life», Nature Climate Change, DOI: 10.1038/NCLIMATE1958

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS