Hvem drepte den gylne padda?

Til nå har mange trodd at den gylne padda fra Costa Rica døde ut på grunn av menneskeskapte klimaendringer. Ny studie tyder på at El Niño var synderen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Teorien har til nå vært at klimaskapt global oppvarming førte til at den gylne padda ble mer sårbar for soppinfeksjoner og at det var derfor den døde ut. (Foto: Charles H. Smith/Wikimedia Commons)"

Fakta om El Niño:

Den korrekte betegnelsen på fenomenet er El Niño – sørlig oscillasjon (ENSO).

Den sørlige oscillasjonen referer til store variasjoner i lufttrykket mellom Tahiti og Australia.

ENSO er den mest omfattende og kjente mellomårlige variasjonen i vær og klima i verden, og oppstår med to til syv års mellomrom.

ENSO er en tilstand i havet og atmosfæren som påvirker værmønsteret over halve kloden, og hvor temperaturen blir relativt høy i havets overflate ved ekvator øst i Stillehavet.

El Niño betyr barnet på spansk, og refererer i den bestemte entallsformen til Jesusbarnet.

Kilde: SNL.no

En studie gjort av forskere ved Columbia University og University of Maryland viser at El Niño gir større utslag på temperaturendringer i Monteverdeskogene i Costa Rica enn det menneskeskapte klimaendringer gjør.

Studien er publisert i det siste nummeret av tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences.

Dårlige temperaturdata

Det har til nå vært bred enighet om at menneskeskapte klimaendringer førte til at regnskogene i Costa Rica ble varmere og tørrere på midten av åttitallet, skriver Science.

Det skal ha ført til at gylne padder (Bufo periglenes), og andre amfibier, ble mer sårbare for den dødelige soppinfeksjonen Chytridiomycosis.

Problemet var bare at det bare eksisterte gode temperatur- og fuktighetsdata tilbake til syttitallet, og det gjorde det vanskelig å påvise endringer over tid.

Det har de to amerikanske forskerne Kevin Anchukaitis og Michael Evans nå gjort noe med.

Prøver av trær

De tok prøver av trær i regionen og analyserte dem i et spektrometer for å se hva slags oksygenisotoper de inneholdt.

Denne informasjonen brukte de til å lage en rekonstruksjon av klimaet i regionen de siste hundre årene, og til å få oversikt over de årlige variasjonene.

- Vi forventet å se en slags trend som kunne settes i sammenheng med global oppvarming, men når vi ferdigstilte dataene så vi at de sterkeste trendene hadde å gjøre med El Niño, sier Anchukatis til tidsskriftet Science.

Det kraftige værsystemet forårsaket altså unormalt tørt og varmt vær i regionen i det tidsrommet den gylne padda forsvant, ifølge forskerne.

Kritisk til forskningen

Men J. Alan Pounds, biologen som var en av de første til å legge skylda for den gylne paddas død på menneskeskapte klimaendringer, er uenig med studiens konklusjoner.

I en e-post til Science skriver han at klimaendringer har forårsaket store endringer i nedbørsmengdene i Monteverde-området, noe isotopmetodene ikke er presise nok til å kunne si noe om.

Referanse: 

Kevin J. Anchukaitis og Michael N. Evans, Tropical cloud forest climate variability and the demise of the Monteverde golden toad, i PNAS Early edition, 1. mars 2010

Powered by Labrador CMS