Bare de rikeste vil overleve ved slutten av århundret, hvis den kanadiske forskeren får rett i sine dystre spådommer.
Bare de rikeste vil overleve ved slutten av århundret, hvis den kanadiske forskeren får rett i sine dystre spådommer.

Forsker spår global sivilisasjons­kollaps i nær fremtid

Menneskehetens overforbruk gjør en kollaps uunngåelig, mener kanadisk forsker. En dansk professor har likevel håp.

Klimaendringer. Hungersnød. Sykdom eller krig.

På en eller annen måte vil den raskt voksende verdensbefolkningen bli drastisk redusert i løpet av de neste 80 årene.

Det er faktisk uunngåelig, konkluderer populasjonsøkologen William E. Rees i en ny studie publisert i tidsskriftet World.

Rees, som er professor emeritus ved University of British Columbia i Canada, påpeker at det ligger i menneskets natur å formere seg raskt, spre seg til nye områder og utnytte alle lokale ressurser.

Takket være industrialisering og vitenskapelige gjennombrudd har verdens befolkning nå vokst seg så stor at «nærområdet» har blitt hele planeten, skriver han ifølge ScienceAlert.

I stedet for lokale kollapser på grunn av sult, sykdom eller klimaendringer – ja, så kan vi forvente en global «sivilisasjonskollaps» i dette århundret, ifølge den kanadiske professoren.

Dansk professor: For mye fokus på tall

Ifølge Flemming Konradsen, professor i global helse ved Københavns Universitet og leder for global helse i Novo Nordisk Fonden, bør vi ikke fokusere så mye på befolkningstall.

– Jeg synes det er en forenkling å knytte problemene med overforbruk og forurensning utelukkende til om vi er for mange eller ikke, sier han.

– Det er ikke bare antallet mennesker som avgjør presset på jordens ressurser. Det er minst like viktig å se på forbruksmønsteret vårt, hvordan vi forvalter naturressursene og for eksempel hvordan vi produserer energi.

Konradsen er imidlertid langt på vei enig i poengene om menneskets utnyttelse av klodens ressurser:

– Jeg er enig i den grunnleggende konklusjonen om at vi overforbruker og misbruker. Vi misbruker naturressursene våre i ekstrem grad.

Likevel savner han et optimistisk perspektiv i den kanadiske studien.

– Jeg synes ikke studien tar inn over seg at det har skjedd enorme teknologiske, politiske og medisinske fremskritt. Vi klarte å løse noen av de største utfordringene for 50 og 100 år siden. Kanskje vi kan klare det igjen.

Referanse:

William E. Rees: The Human Ecology of Overshoot: Why a Major 'Population Correction' Is Inevitable. World, 2023. DOI: 10.3390/world4030032

Befolkningsutvikling ifølge FN

  • Antall fødte barn per kvinne har globalt gått ned fra 3,3 i 1950 til 2,3 i 2021.
  • Ifølge FNs befolkningsprognoser vil det bli født 2,1 barn per kvinne i 2050.
  • Samtidig faller dødeligheten dramatisk, noe som betyr at FN forventer at andelen av verdens befolkning over 65 år vil øke fra 9,7 prosent i 2022 til 16,4 prosent i 2050.
  • Befolkningen forventes å nå en topp på 10,4 milliarder mennesker i 2080 og holde seg på dette nivået frem til 2100.

  • Kilde: FNs World Population Prospects 2022

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no. Les originalsaken på videnskab.dk her.

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS