Det er kjent at korallrev blir hardt rammet av havforsuring. Men i en ny studie fra Havforskningsinstituttet viser forskerne at det ikke bare er organismer som trenger kalk som blir rammet av surere hav. (Foto: Hassan Ammar/AFP Photo)

Surere hav skader alt fra fisk til plankton

Fra Tropene til Arktis er resultatet det samme: økende CO2-utslipp vil få store, negative effekter på hele økosystemet. Da kan vi ikke studere én art av gangen, mener forsker.

Hva vil skje med livet i havet om 50 år? Det kommer blant annet an på hvordan vi mennesker oppfører oss.

Å spå fremtiden er ingen enkel sak, men ved hjelp av datakraft og matematiske modeller kan forskere komme nærmere svaret.

I en ny studie har havforskere simulert tre mulige fremtidsscenario og sett på hvordan disse vil påvirke livet i havet 50 år frem i tid.

Resultatet var tydeligst for det ene scenarioet – nemlig økende havforsuring. Fra Tropene til Arktis hadde økt havforsuring en utelukkende negativ effekt.

Alvorlige konsekvenser globalt

Forskere fra Havforskningsinstituttet (HI) har samarbeidet med kolleger fra Frankrike, USA og Australia om den nye studien, som nå er publisert i tidsskriftet Frontiers in Marine Science.

Forskerteamet tok for seg åtte marine økosystemer fra varme strøk til Barentshavet.

Ved å bruke avanserte datamodeller av økosystemene i disse havområdene, kunne de simulere hvilke konsekvenser følgende scenario vil gi:  

  1. Økende havforsuring
  2. Økt vern av marine områder
  3. Mer eller mindre fiskeri

Marine økosystem er robuste

Hovedkonklusjonen til forskerne er heldigvis positiv: marine økosystem er rimelig robuste, selv mot kraftige påvirkninger.

– Det vil si at de ikke vil kollapse, sier forskningssjef Erik Olsen ved HI. – Men økt havforsuring er det som vil påvirke økosystemene mest, av de tre scenarioene vi prøvde ut.

Havforsuring skjer når store mengder CO2 løser seg opp i vannet og blir omdannet til karbonsyre. Mer karbonsyre i havet fører til at pH-verdien går ned. CO2-utslipp fra oss mennesker er altså med på å forsure havet.

At havet blir surere, kan få alvorlige følger for de som lever der, spesielt for organismer som danner skall og skjelett av kalk.

Les også: Slik påvirker CO2-utslipp korallrevene om 100 år

Havforsuring «gir bare tapere»

Studien viste at de to andre scenariene, marint vern og endring i fiskeriene, ville påvirke noen arter positivt, andre negativt. Konsekvensene var altså blandet.

– Mens vi så at økt havforsuring påvirket absolutt alle delene av økosystemene, sier Olsen.

Økt havforsuring påvirker altså ikke bare organismene som er avhengige av å lage kalk, men også alle andre – fra fisk til plankton.

– Og på en overveldende negativ måte, legger Olsen til.

– Vi må forvalte hele økosystem under ett

Politikere tar viktige avgjørelser om hvordan havene skal forvaltes. Det gjør de, som oftest, ut ifra et kunnskapsgrunnlag fra havforskere. Tidligere har havforskning og forvaltning vært klart delt inn i ulike sektorer. For eksempel forvaltning av en enkelt art, eller utslippstillatelser som blir behandlet for hvert enkelt utslippspunkt. 

Denne studien er et eksempel på at både forskere og myndigheter må tenke bredere, mener forskningssjefen.

– Vi er nødt til å tenke på tvers av de ulike sektorene, og se hele økosystem under ett, avslutter Olsen.

Referanse

E. Olsen med flere: Ocean Futures Under Ocean Acidification, Marine Protection, and Changing Fishing Pressures Explored Using a Worldwide Suite of Ecosystem Models, Frontiers in Marine Science mars 2018.

Powered by Labrador CMS