"Du og din nye kjæreste er på ostesmaking, og glefser i dere. Er dette begynnelsen på en oppadgående vektkurve? (Illustrasjonsfoto: www.colorbox.no)"

Kvinner og menn er mer like enn forskjellige

I virkeligheten er kvinner og menn mer like enn vi tror.

Kjønn er en stor del av identiteten vår. Psykologiske forskjeller mellom menn og kvinner dukker opp i mange kjønnsstereotypier: Om menn som aldri deler følelsene sine, og om de mer emosjonelle kvinnene. Men en forsker ved Iowa State University mener at i virkeligheten er menn og kvinner mer like enn vi tror.

12 millioner mennesker

Kjønnsstereotypier kan påvirke hva vi tror og gi inntrykk av at forskjellene er store, ifølge Zlatan Križan. Han er førsteamanuensis i psykologi ved universitetet. Sammen med kolleger ved to andre amerikanske universiteter har han tatt for seg 100 metaanalyser av kjønnsforskjeller. Totalt omfatter analysene svar fra mer enn 12 millioner mennesker. Forskerne skulle ikke finne ut om menn og kvinner er forskjellige, men måle hvor store forskjellene er.

Artikkelen, som er publisert i Americhan Psychologist, forteller om nesten 80 prosent overlapping for mer enn 75 prosent av de psykologiske egenskapene som er undersøkt. Det dreier seg om slikt som risikovillighet, stress på arbeid og moral. Enkelt sagt: Forskjellene er ikke så store.

- Kvinner og menn er mer like enn forskjellige når det gjelder de fleste egenskaper, sier Zlatan Križan. (Foto: Iowa State University)

– Dette er viktig fordi det antyder at menn og kvinner er ganske like hverandre når det gjelder de fleste psykologiske egenskaper, sier Križan i en pressemelding. – Slik er det enten vi ser på intelligens, personlighetstrekk eller hvor fornøyde de er med livet.

Les også: Færre kvinner i antatte geni-fag

Likhetene er også de samme uansett alder eller tidspunkt.

Forskerne nekter likevel ikke for at menn og kvinner har forskjeller. De har funnet ti kjennetegn der kjønnsforskjellene er tydelige. Noen av forskjellene henger godt sammen med stereotypiene – for eksempel er menn mer aggressive og mer maskuline, mens kvinner knytter seg tettere til andre mennesker og er mer følsomme for smerte.

Ser ytterpunktene

Men hvis vi er så like, hvorfor tror vi da at vi er forskjellige? Križan trekker frem ytterpunktene. Forskere som fokuserer på et typisk utvalg av egenskaper, overdriver ofte forskjellene i ytterkant av skalaen, sier han. I tillegg legger folk merke til flere forskjeller samtidig, noe som kan få dem til å tro at det det skiller mer enn det faktisk gjør.

Križan bruker aggresjon som eksempel. Hvis du bruker kjønnsfordelingen i fengsel til å sammenligne aggressivitet, får du inntrykk av at forskjellene er store. – Men hvis straffedømte er det eneste du ser på for å sammenligne, gir det et misvisende anslag over hvor forskjellige kvinner og menn er når det gjelder aggressivitet, sier han.

Les også: Vold mot kvinner er en tragedie – vold mot menn er komedie

– Forskere overser likheter

Forsker Asbjørn Grimsmo ved Arbeidsforskningsinstituttet bekrefter denne tendensen.

– Vi forskere har en tendens til å overse likheter mellom kjønnene når vi finner forskjeller. For eksempel ser vi at omtrent ni av ti kvinner har et sykefravær som er lavere enn gjennomsnittet blant menn. Kvinner flest er derfor mer like enn forskjellige fra sine mannlige kolleger når det gjelder sykefravær, sier Grimsmo til forskning.no.  

– Likevel er vi forskere på jakt etter å finne forklaringer på  hvorfor kvinner i gjennomsnitt har tre prosentpoeng høyere sykefravær enn menn. Det vi da fort overser, er de forholdene som skaper sykefravær, både blant hos kvinner og menn, sier Grimsmo.

Les også: Forventer mer av kvinnelige pårørende

Kilde:

Zell, Ethan; Križan, Zlatan; Teeter, Sabrina R.: Evaluating gender similarities and differences using metasynthesis. American Psychologist, Vol 70(1), Jan 2015, 10-20. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS