Tar større sjanser med testosteron

Kvinnelige studenter med høyt testosteronnivå tok flere sjanser med penger og valgte jobber i finans med høyt risikonivå.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Er kvinner med høyere nivåer av testosteron mindre redde for å ta sjanser? En studie av en begrenset gruppe økonomistudenter i Chicago kan tyde på det. (Foto: iStockphoto)

Hos en gruppe amerikanske MBA-studenter hadde kvinner med høye naturlige verdier av testosteron større tendens til finansiell risikoatferd enn andre.

Master of business administration (MBA) er en lederutdanning for næringslivet som blant annet rekrutteres til finanssektoren.

For begge kjønn er det dessuten de mest risikovillige som ender opp i risikoorienterte jobber i finanssektoren.

Flere tidligere studier har undersøkt om det er spesielle særtrekk ved de som søker seg til risikoorienterte jobber i den amerikanske finanssektoren.

- Mer risikosky

Høye nivåer av det mannlige kjønnshormonet testosteron knyttes gjerne til risikoatferd, spesielt hos menn. Testosteron finnes imidlertid både hos menn og kvinner.

En fersk studie fra to amerikanske universiteter har sett på forholdet mellom testosteronnivå og økonomisk risikovilje hos begge kjønn.

- Generelt sett er kvinner mer risikosky enn menn når det gjelder viktige finansielle beslutninger, sier en av forskerne, førsteamanuensis Paola Sapienza ved Kelllogg Schoool of Managment ved Northwestern University.

Hun sier at bakgrunnen for studien var ønsket om å finne ut mer om sammenhengen mellom testosteron, kjønn og karrierevalg.

Velger risiko

550 MBA-studenter i Chicago deltok i første del av studien. Målinger av studentenes testosteron-nivå ble koblet mot resultatene fra et dataspill studentene deltok i, der målet var å se hvor villige de var til å gamble med penger.

Spillet gikk kort sagt ut på hvor mye risiko de var villige til å ta for å vinne. Forskerne fant en tydelig sammenheng mellom risikovilje og testosteron-nivå hos kvinner. Lavt nivå av testosteron ga mer vegring for risiko.

En tilsvarende sammenheng mellom testosteron og atferd var ikke tydelig hos menn.

Forskerne medgir at utvalget av forsøkspersoner – en ganske enhetlig sammensatt gruppe studenter - neppe er representativt for en større del av samfunnet. Når formålet med studien var å undersøke finanssektoren spesielt, var utvalget relevant.

Karriere

Del to av studien tok for seg sammenhengen mellom testosteron og valget av en karriere innen finanssektoren. Her var resultatet at studentene med høyt testosteron-nivå i større grad valgte seg til jobber i finans med høyt risikonivå.

Det er flere menn enn kvinner som går inn i de risikoorientere delene av finanssektoren – i forskernes utvalg var det 36 prosent av kvinnene og 57 prosent av mennene som valgte en slik karriere.

Studien er publisert i det amerikanske tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Science.

Omstridt

Forskerne mener at testosteron spiller en betydelig rolle for å forklare kjønnsforskjeller i risikoaversjon og karrierevalg. Bruken av biologiske forklaringsmodeller på menneskelig atferd i ykreslivet er imidlertid omstridt.

- Det er mange misforståelser når det gjelder effekten av testosteron, sier forsker Daryl O’Connor ved Leeds University til BBC.

I en studie av kunstige injeksjoner av testosteron på menn fant han kun svært begrenset effekt.

- Vi må ikke miste forståelsen av at disse hormonene ikke opptrer alene og aldri er den eneste årsaken til atferd. Det vil alltid være en kompleks samhandling mellom individ og omgivelsene, sier O’Connor.

Referanse:

Paola Sapienza, Luigi Zingales og Dario Maestripieri: “Gender differences in financial risk aversion and career choices are affected by testosterone”, PNAS Early Edition 24. august 2009. DOI: 10.1073/pnas.0907352106

Powered by Labrador CMS