Satsing på realfag hjelper

Elever i Troms velger realfag. Satsingen på realfag har sannsynligvis hatt positiv effekt, ifølge evaluering av realfagssatsingen i fylket.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: Morguefile)

29 prosent av tredjeklassingene på videregående skole i Troms valgte realfag i 2009. Troms ligger dermed godt over landsgjennomsnittet på 22 prosent.

Forskere ved Norut Tromsø har evaluert prosjektet ”Realfagssatsingen i Troms”, og konkluderer med at satsingen hatt positiv virkning på elevenes valg.

Satsingen på realfag har pågått de tre siste årene. Målet har vært å heve kompetansen til realfagslærere, øke rekrutteringen til realfag og gjøre faget mer relevant.

I løpet av de tre årene ble det brukt 30 millioner kroner på til sammen 82 prosjekt rundt i hele fylket.

– Vi ser en klar økning i perioden 2006–2009 av elever i videregående skole som velger realfag. Særlig er realfagene matematikk og kjemi blitt populære, sier seniorforsker Ellen Brox ved Norut Tromsø.

Noe av økningen skyldes også at nye realfag har kommet til i dette tidsrommet. Eksempler på nye realfag er geofag, teknologi og forskningslære.

Satser videre på egen hånd

Dataene som er brukt i evalueringen er blant annet samlet inn gjennom spørreskjemaer til realfagslærere og skoler høsten 2008 og høsten 2009.

– Et interessant resultat er at mens nesten halvparten av skolene svarer at de hadde støtte fra realfagssatsingen høsten 2008, svarte bare 10 prosent at de hadde støtte et år etter.

– Det kan tolkes som at mange skoler har fortsatt satsingen sin på realfag enten med egne midler eller at de har fått tilgang til andre eksterne midler. Med andre ord har den opprinnelige støtten fra fylkets realfagssatsing satt i gang en prosess ved skolene til å drive egne realfagsprosjekter, forteller forsker Margrethe Aanesen ved Universitetet i Tromsø.

Lærere med økt kompetanse

(Illustrasjonsfoto: Morguefile)

Mellom 50 og 60 prosent av lærerne mener de har fått økt kompetanse i realfagsundervisning de siste årene.

Lærerne som hadde deltatt i realfagsprosjektene opplevde i større grad enn sine kollegaer at deres kompetanse hadde økt.

– Rundt en tredjedel av lærerne syntes elevenes interesse for realfag hadde økt de siste årene. Det var klart flere av de lærerne som hadde deltatt i realfagsprosjekt som syntes at elevenes interesse hadde økt, sammenlignet med andre lærere.

– Vi fant en klar positiv sammenheng mellom lærernes engasjement i realfagssatsingen og deres syn på elevenes interesse for fagene, sier Aanesen.

Referanse:

Aanesen & Brox: Evaluering av realfagssatsingen i Troms, Norut-rapport 15/2009.

Powered by Labrador CMS