Stakk før skjelvet

En flokk padder forsvant plutselig fra paringsstedet i Italia fem dager før et jordskjelv, men vendte tilbake etterpå. Kan de ha fanget opp forvarsler?

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Disse nordpaddene er fotografert i Polen, i elva Dunajec i landsbyen Sromowce Niżne. Det er hunnen som bærer hannen. (Foto: Bartosz Kosiorek/Wikimedia Commons, se lisens her)

Visste du

Det finnes mange anekdoter om at gjøende hunder, viltflyvende fugler, fisker, gnagere og andre dyr kan forutsi jordskjelv.

Men disse påstandene er, i motsetning til den britiske nordpadde-studien, ikke støttet av vitenskapelig data.
 

Visste du

I forbindelse med kraftige jordskjelv i Kina i år 2008 rapporterte man også om massevandring og unormal oppførsel blant padder i den sørvestlige Sichuan-provinsen.
 

Det er mulig seismologer bør droppe noe av alt det avanserte måleutstyret og i stedet se etter flyktende padder hvis de i fremtiden skal kunne forutsi jordskjelv.

Observasjoner av nordpadder tyder nemlig på at paddene med flere dagers varsel kan merke når et jordskjelv vil komme, slik at de i god tid kan rekke å hoppe i sikkerhet.

Det skriver engelske biologer i det vitenskapelige tidsskriftet Journal of Zoology.

Padder forsvant plutselig

Hovedforfatteren, Rachel Grant, og forskerkollegene hennes fra The Open University i Storbritannia, studerte paddene i det sentrale Italia i april 2009, da et kraftig jordskjelv inntraff i nærheten av byen L’Aquila, 74 kilometer fra den sjøen hvor nordpaddene paret seg.

Men allerede i uken før jordskjelvet oppdaget Rachel Grant at paddene var begynt å oppføre seg merkverdig, selv om været var ganske normalt.

96 prosent av hannene forsvant plutselig, fem dager før skjelvet, og tre dager før skjelvet var det ikke et eneste ynglende par i området.

Gjenopptok avbrutt samleie

Og enda mer underlig var det at paddene vendte tilbake til samme sted og gjenopptok paringen seks dager etter det siste store etterskjelvet.

– Det er usedvanlig, for slike avbrutte samleier er et nesten ukjent fenomen blant padder, sier Ole Sommer Bach, som er ekspert på padder og kurator ved Randers Regnskov.

– Faktisk er de svært målbevisste i paringstiden. Padder er i høyere grad slaver av sine hormoner enn av hjernene, og når instinktet først har fått padder til å pare seg, så er de nærmest ikke til å stoppe, forklarer Bach.

- Fanger opp tegn på jordskjelv

Når nordpaddene likevel trosset driftene og flyktet fra paringsområdet, tyder det ifølge de britiske forskerne på at paddene kunne merke at jordskjelvet var på vei.

Det er imidlertid uklart akkurat hvordan de små grønne paddene kunne merke at jorden snart ville sette seg i bevegelse.

En mulighet kan være endringer i ionosfæren – den ytterste elektromagnetiske delen av atmosfæren – som forskere oppdaget samtidig med L’Aquila-jordskjelvet.

En slik ionosfæreendring kan skyldes utslipp av gasser som radon før jordskjelvet, noe nordpaddene kan ha sanset, mener Rachel Grant.

– Undersøkelsen vår er en av de første som dokumenterer dyrs oppførsel før, under og etter et jordskjelv, sier hun.

– Funnene peker på at padder er i stand til å oppdage preseismiske tegn som utslipp av gasser og ladede partikler, og bruke dem til en form for tidlig alarmsystem mot jordskjelv, sier Grant i en pressemelding.

Hun tror flokken derfor flyktet opp til et høyereliggende område, hvor paddene var i mindre fare for å bli truffet av fallende stein, jordskred eller oversvømmelse.

Jordskjelvdetektor gir ikke evolusjonær mening

Ole Sommer Bach forteller at padder ganske riktig har mange nyttige sanser og instinktivt reagerer på omgivelsene for å overleve. For eksempel kan de merke om luften er tørr, slik at de om nødvendig kan søke tilflukt et mer fuktig sted hvor de ikke tørker ut.

Han vil dermed heller ikke utelukke at utslipp av gasser eller lignende forurensning av paddenes omgivelser ville kunne fordrive dem fra vannhullet deres.

Det virker imidlertid ikke logisk at padder skulle ha et særlig instinkt for å forholde seg til en så sjelden hendelse som jordskjelv, forklarer han.

– Hvis jordskjelv var en vanlig seleksjonsfaktor, ville det gi mening fordi de individene som kom seg i sikkerhet under jordskjelv ville bli favorisert, men det er neppe tilfellet for europeiske nordpadder, sier Bach.

– Så selv om jeg synes observasjonen av paddenes flukt fra jordskjelvet er artig og interessant, og at saken bør undersøkes ytterligere, så har jeg vanskelig for å forestille meg at padder har utviklet en egentlig jordskjelvsdetektor, avslutter han.

______________________________

© videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Referanse:

Predicting the unpredictable; evidence of pre-seismic anticipatory behaviour in the common toad; Journal of Zoologi; 10.1111/j.1469-7998.2010.00700.x.

Lenke:

Ole Sommer Bachs profil

Powered by Labrador CMS