Bier er avhengige av tarmfloraen, slik vi er. (Foto: Vivian Abagiu, The University of Texas at Austin)

Sprøytemiddel endret bienes tarmbakterier

Stoffet glyfosat skal i teorien være ufarlig for dyr. Men det kan påvirke bakteriene i tarmene deres.

Ugressmidlet glyfosat er svært mye brukt, både av bønder og hageeiere.

Stoffet hindrer planter og noen bakterier i å lage en livsviktig aminosyre. Ugress som sprøytes med glyfosat, vil etterhvert visne og dø. Men midlet anses som lite skadelig for dyr og mennesker. Vi bruker nemlig ikke den samme mekanismen for å lage aminosyrer.

Dette gjelder også for insekter og andre kryp som lever i områdene som blir sprøytet.

I Mattilsynets vurdering står det:

Risikovurderingen av glyfosat og dets nedbrytningsprodukter viser lav risiko for uakseptable effekter for bier, insekter som snylteveps og rovmidd, jordlevende arter som meitemark og spretthaler, samt for arter som lever i vann.

Likevel har det kommet enkelte hint om at stoffet kanskje ikke er helt uproblematisk.

Kan påvirke bakterieflora

Glyfosat påvirker nemlig visse bakterier. Og i de senere årene har forskningen vist at bakterier kan spille en svært viktig rolle for helsa til både planter, dyr og mennesker.

Dermed kan man altså tenke seg at glyfosat påvirker dyr ved å endre bakteriefloraen på og i kroppene deres.

I 2017 skrev forsker Reidun Pommeresche fra Norsk senter for økologisk landbruk at glyfosat så ut til å endre adferden og hemme forplantningen hos meitemark. Kanskje kan endringer av bakterier være noe av forklaringen?

Og nå kommer altså en undersøkelse som viser at stoffet ser ut til å påvirke tarmfloraen til bier.

Beskyttelse mot infeksjoner

Tarmbakteriene er viktige for biene. De hjelper insektet med å vokse fortere, og beskytter mot infeksjoner.

Men noen av bakteriene i tarmfloraen er sårbare overfor glyfosat. Nå har en Erick V. S. Motta og kollegaene hans testet hva som skjedde i bier som fikk i seg glyfosat i mengder de kan møte i det fri.

Det viste seg ganske riktig at stoffet endret tarmfloraen i biene som fikk det i seg. Og da forskerne senere utsatte insektene for smitte, endte det oftere i døden for glyfosat-biene enn for insekter som ikke var utsatt for stoffet.

Kanskje sprøytemidlet på denne måten kan bidra til biedøden vi har sett de siste tiåra, spekulerer Motta og co.

Men foreløpig vet vi ikke noe sikkert om den saken. Forskerne oppfordrer derfor til mer forskning på virkningene av glyfosat på bakteriefloraen.

Referanse:

E. V. S. Motta, K. Raymann, N. A. Morana, Glyphosate perturbs the gut microbiota of honey bees, PNAS, September 2018. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS