Denne artikkelen er produsert og finansiert av NIBIO - les mer.

Slik kan du hjelpe blomster og bier

VIDEO: Pollinerende insekter gir verden mat. En video viser hvordan du enkelt kan legge forholdene til rette for dem.

Nitti prosent av verdens ville planter er avhengige av at insekter pollinerer dem. I tillegg trenger hele 75 prosent av dyrkede plantearter, som frukt og grønnsaker, såkalte pollinatorer.

Pollinering eller bestøvning er overføring av pollen fra en plantes hannlige deler til en plantes hunnlige deler via et insekt.

Dessverre er pollinerende insekter utsatt for en rekke trusler, som endringer i landbruket, byutvikling, infrastruktur, klimaendringer, bruk av plantevernmidler og fremmede arter.

«Pollinators feed the world»

Manuset til filmen «Pollinators feed the world – now they need our help» er skrevet av Marie Vestergaard Henriksen og Svenja B. Kroeger, med innspill fra Line Johansen. Fortellerstemme og redigering er av Svenja B. Kroeger.

Insektsvennlige hager

I dag er en tredjedel av villbieartene truet. Men slaget er ikke tapt. Mye kan gjøres for å lette tilværelsen for de livsviktige insektene, både på nasjonalt og regionalt nivå. Ikke minst kan de få hjelp helt lokalt ved at man for eksempel holder insektvennlige planter i egen hage.

I en ny video presenterer NIBIO ulike og enkle måter vi alle kan bidra til gode levevilkår for pollinerende insekter.

– Én av hovedårsakene til nedgangen av pollinatorer både i Norge og i resten av verden, er at leveområder går tapt, blant annet i jordbrukslandskapet, sier NIBIO-forsker Svenja B. Kroeger.

– Det optimale området for pollinatorer er blomsterrikt. Ved å sørge for blomsterrike vegetasjonssoner, for eksempel mellom åkre, sikrer vi både mat og husly for et bredt spekter av insekter.

Livsviktige pollinerende insekter er utsatt for en rekke trusler. Nå trenger de vår hjelp.

Forskere engasjerer seg

Et økende antall studier viser til en global tilbakegang i pollinatorer. På bakgrunn av dette er NIBIO aktivt involvert i både nasjonale og internasjonale prosjekter som undersøker tilstanden til pollinatorer og deres leveområder.

Økosystemtjenestene insektene leverer, er også av stor interesse.

– Det vi blant annet ønsker å få mer kunnskap om, er hvordan urbanisering påvirker mangfoldet av pollinatorer, sier Marie Vestergaard Henriksen, forsker ved NIBIOs avdeling for kulturlandskap og biomangfold.

– I tillegg er vi opptatt av hvordan vi skjøtter de eksisterende leveområdene til pollinatorene og hvordan vi kan skape nye for dem.

Det optimale leveområdet for pollinatorer er blomsterrikt.

Vi kan alle bidra

I 2018 la regjeringen frem en nasjonal strategi for pollinering med tilhørende støtteordninger. Det har vært med å bidra til en økende interesse blant offentlig etater og bønder for å skjøtte og etablere leveområder for insektene.

– Men vi må ikke glemme at også privatpersoner – altså du og jeg – kan bidra. Dette gjør vi ved å blant annet ha insektvennlige planter i egen hage eller på balkongen, sier Svenja B. Kroeger.

– Det er viktig at vi iverksetter tiltak nå, før det er for sent. Vi trenger våre pollinerende insekter, men de har også behov for hjelp fra oss. Sammen, kan vi gjøre en forskjell.

NIBIO satser på pollinatorforskning

NIBIO bidrar til å sikre pollinatorsamfunn og deres leveområder, ikke bare for matproduksjon, men også for å opprettholde det biologiske mangfoldet og sunne økosystemer for fremtiden.

NIBIO har fått øremerkede midler til å følge opp den nasjonale pollineringsstrategien. Denne ble lagt frem av regjeringen i 2018 med sikte på å opprettholde levedyktige bestander av ville bier og andre pollinerende insekter i Norge.

NIBIOs rolle er å bidra med kunnskap om temaet og å sørge for at denne kunnskapen blir spredt til alle som kan ha interesse av den.

Powered by Labrador CMS